Program cjeloživotnog obrazovanja

Građevinski fakultet u Rijeci je tijekom 2009., 2010. i 2011. provodio specijalistički tečaj pod naslovom Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Tečaj je većim dijelom bio financiran od strane Regione Veneto (Italija) i izvodio se uz suradnju sa Sveučilištem IUAV u Veneciji i Primorsko-goranskom županijom (Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje i planiranje) pod pokroviteljstvom UNESCO-a. U 2012. godini navedeni tečaj pod istim nazivom je akreditiran u obliku programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci i bio je sufinanciran sredstvima grada Belluno (Italija).  Od 2009. do 2012. tečaj/program je završilo stotinjak polaznika.
 
Temeljem tog programa u 2018. godini izrađena su i akreditirana dva programa cjeloživotnog obrazovanja:
 
1. Procjena utjecaja zahvata na okoliš (detaljnije o programu)
2. Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (detaljnije o programu)
 
.