Demonstrature

Demonstrature za zimski semestar 2019./2020.


►   Upute za korištenje računalnog kabineta G-110


Raspored dežurstava u računalnim kabinetima


Demonstrator
 

Prostorija Dan Vrijeme
       
       
       
       


 

Preddiplomski sveučilišni studij

Kolegij


Demonstrator
 

Prostorija Dan Vrijeme
Građevinska statika I Paolo Fabijan G-313 Četvrtak 15:00 - 16:30
Konstruktivna geometrija Matea Vareško      
Linearna algebra Matea Matijašić      
Mehanika I Ivana Andričević G-313 Srijeda 16:10 - 17:10
Otpornost materijala II Nikola Trbović G-313 Petak 15:15 - 16:45
Primijenjena geologija Lucija Plazonić u sklopu vježbi


Preddiplomski stručni studij

Kolegij


Demonstrator
 

Prostorija Dan Vrijeme
Geometrijska grafika I Mia Ban G-313 Petak 11:00 - 12:00
Geometrijska grafika Krunoslav Biškup G-313 Utorak 16:00 - 17:00
Geometrijska grafika I Stefano Kliba G-313 Četvrtak 17:00 - 18:00
Primijenjena geologija Lucija Plazonić u sklopu vježbi


Obrasci za nastavnike i demonstratore:

⇒ Izvješće o održanim demonstraturama

Napomena: ovjereni obrasci se dostavljaju u Računovodstvo, ured G-250 (gđa. Nataša Ilić-Huserik) radnim danom od 12:30 do 15:00.


⇒ Molba za odobravanjem demonstrature