Raspored obrana u 2. roku - ožujak 2021.


Diplomski sveučilišni studij

Specijalistički diplomski stručni studij

Preddiplomski stručni studij
                 

Obveze studenata nakon obrane završnog/diplomskog rada

  1. Ispuniti AZVO obrazac  – obvezno – dostaviti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  2. Ispuniti upitnik studentskog zadovoljstva – dostaviti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  3. Ispuniti pristupnicu za ALUMNI – dostaviti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  4. Dostaviti točnu adresu za dostavu potvrde na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Završni i Diplomski rad

►  Pojašnjenje izvedbe Završnog i Diplomskog rada MENTORIMA I STUDENTIMA - 2019./2020. 

►  Upute za pisanje, prezentaciju i obranu Završnog i Diplomskog rada 

►  Pravopisni savjeti

►  Prilozi - Obrasci za studente (Word)

►  Prilozi - Obrasci za mentore (Word)

►  Prilog C - Izjava mentora o izvornosti rada (Word)

►  Prilozi za mentore - Vrednovanje i ocjenjivanje rada                   

 TROŠAK PROMOCIJE   ► Odluka


IBAN: HR2923600001101407882
 

Studij Model Poziv na broj
 preddiplomski sveučilišni studij 00 107-JMBAG 
 preddiplomski stručni studij - izvanredni studenti 00 108-JMBAG
 preddiplomski stručni studij - redovni studenti 00 109-JMBAG
 diplomski sveučilišni studij 00 110-JMBAG
 specijalistički diplomski stručni studij 00 117-JMBAG 

Rokovi za predaju i obranu završnog i diplomskog rada u ak.god. 2020./2021.: 

 

Rokovi prijave i obrane rada – Preddiplomski sveučilišni studij:

Ispitni rok Dostava rada mentoru za provjeru u Turnitinu Prijava /predaja rada Obrana rada
1. ispitni rok 28. listopada 2020. do 12:00 sati 3. studenoga 2020. 5. - 6. studenoga 2020.
2. ispitni rok 17. veljače 2021. do 12:00 sati 23. veljače 2021. 25. - 26. veljače 2021.
3. ispitni rok 30. lipnja 2021. do 12:00 sati 6. srpnja 2021. 8. - 12. srpnja 2021.
4. ispitni rok 1. rujna 2021. do 12:00 sati 7. rujna 2021. 9. - 13. rujna 2021.
5. ispitni rok 15. rujna 2021. do 12:00 sati 21. rujna 2021. 23. - 27. rujna 2021.

OBRAZAC PROVJERE IZVORNOSTI STUDENTI DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU OBRANE RADA
 

Rokovi prijave i obrane rada – Preddiplomski stručni studij, Diplomski sveučilišni studij, Specijalistički diplomski stručni studij:
 

Ispitni rok Dostava rada mentoru za provjeru u Turnitinu Prijava /predaja rada Obrana rada
1. ispitni rok 28. listopada 2020. do 12:00 sati 3. studenoga 2020. 16.-17. studenoga 2020.
2. ispitni rok 17. veljače 2021. do 12:00 sati 23. veljače 2021. 8. - 10. ožujka 2021.
3. ispitni rok 25. lipnja 2021. do 12:00 sati 1. srpnja 2021. 14. - 16. srpnja 2021.
4. ispitni rok 1. rujna 2021. do 12:00 sati 7. rujna 2021. 15. - 17. rujna 2021.
5. ispitni rok 13. rujna 2021. do 12:00 sati 20. rujna 2021. 27. - 29. rujna 2021.

OBRAZAC PROVJERE IZVORNOSTI STUDENTI DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU OBRANE RADA

 

 

Rokovi za predaju radne verzije završnog ili diplomskog rada:
-          16. lipnja 2021. (za studente koji izlaze na rok u srpnju 2021.)
-          14. srpnja 2021. (za ostale studente)
 

Preddiplomski sveučilišni studij


ODLUKA o načinu provedbe završnog rada ► na Merlinu
   
ZAMOLBA za obranu Završnog rada
   
LISTA dodijeljenih mentora 2020./2021.   
   
►  POPIS mentora za izradu završnih radova 2020./2021. na Merlinu
   
►  RANG LISTA za dodjelu mentora 2020./2021. ► na Merlinu
   
   

Diplomski sveučilišni studij


ODLUKA o načinu provedbe diplomskog rada ► na Merlinu
   
ZAMOLBA za obranu Diplomskog rada
   
LISTA dodijeljenih mentora 2020./2021.

 

POPIS mentora za izradu diplomskih radova 2020./2021. ► na Merlinu
   
RANG LISTA za dodjelu mentora 2020./2021. ► na Merlinu
   
   

Preddiplomski stručni studij


ODLUKA o načinu provedbe završnog rada ► na Merlinu
   
ZAMOLBA za obranu Završnog rada
   
LISTA dodijeljenih mentora 2020./2021.
   

►  POPIS mentora za izradu završnih radova 2020./2021. ► na Merlinu
   
►  RANG LISTA za dodjelu mentora 2020./2021. ► na Merlinu
   

Specijalistički diplomski stručni studij


ODLUKA o načinu provedbe diplomskog rada ► na Merlinu
   
ZAMOLBA za obranu Diplomskog rada
   
LISTA dodijeljenih mentora 2020./2021.
   

  POPIS mentora za izradu diplomskih radova 2020./2021. ► na Merlinu
   
►  RANG LISTA za dodjelu mentora 2020./2021. ► na Merlinu
   
   
 
.