Stručni seminar u organizaciji DAGIT-a Slavonski Brod

Aktualna građevno-tehnička regulativa bila je tema stručnog seminara koji je održan 16. ožujka 2018. u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu. Organizator skupa bio je DAGIT Slavonski brod u suradnji s Hvatskim savezom građevinskih inženjera.
Na seminaru je obrađene i tema: - Utjecaj ponašanja vijčanih priključaka na potresni odziv čeličnih okvira (predavačica dr. sc. Paulina Krolo, mag. ing. aedif.)

http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-70-2018-3-15-SB.pdf