Doc. dr. sc. Leo Škec, dobitnik je godišnje Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za područje tehničkih i biotehničkih znanosti u kategoriji znanstvenika za 2019. godinu

U 2019. godini objavio je tri znanstvena rada u bazama podataka WoSCC i Scopus. Tijekom svoje karijere doc. dr. sc. Škec se intenzivno usavršavao, posebno treba istaknuti boravak na Sveučilištu Brunel u Londonu u sklopu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA-IF) stipendije. Rezultate svog istraživanja uspješno je implementirao u dva originalna softvera, koji su preuzeti više stotina puta. Tijekom 2019. godine je dobio UNIRI Inicijalnu potporu mladim istraživačima za istraživanje pod nazivom ''Numeričko i eksperimentalno istraživanje raslojavanja u klizećem modu ovisno o brzini nanošenja opterećenja'', te je intenzivno radio s gostujućim doktorskim studentom Alfiom Francescom Sicilianom s Kore sveučilišta u pokrajini Enna (Italija). Iste godine priključio se COST akciji detekcije oštećenja i sigurnosti zrakoplova. Tijekom 2019. sudjelovao je na tri međunarodne konferencije, te s dva rada na jednom domaćem skupu. Ujedno je održao dva pozvana predavanja na Sveučilištu u Rijeci. U nastavi sudjeluje kao nositelj dva obavezna kolegija na sveučilišnom stručnom preddiplomskom studiju, te je nositelj dva izborna kolegija na sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju. Sudjelovao je u Noći istraživača, a 2019. godine s njim je objavljen i intervju na portalu Stilueta u ciklusu ''Grad znanja'' čiji je cilj javnosti približiti talentirane riječke znanstvenike.
 

Nagradu za transfer znanja 2020. dobio tim Građevinskog fakulteta (2)

Zaklada Sveučilišta u Rijeci donjela je Odluka o dodjeli Nagrade za prijenos znanja 2020. Nagrađen tim Građevinskog fakulteta u Rijeci za projekt "Potpora tehničkom razvoju inovativnog panelnog konstrukcijskog sustava zgrade"

files / naslovnica / Odluka_o_dodjeli_Nagrade_za_transfer_znanja_2020.pdf

 
https: //www.zaklada.uni. hr / zaklada / 32599-2 /


World Centre of Excellence (WCoE)

Na online/virtualnoj konferenciji Međunarodnog konzorcija za klizišta (International Consortium on Landslides, ICL) održane od 02. do 06.11.2020., a temeljem odluke Global Promotion Committee of the International Programme on Landslides, Hrvatska grupa za klizišta koju čine znanstvenici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu proglašena je  Svjetskim centrom izvrsnosti za smanjenje rizika od klizišta (WCoE) za period 2020. do 2023. godine zajedno s još 18 svjetskih institucija. U provedenoj evaluaciji Hrvatska grupa za klizišta evaluirana je s visokim 3. mjestom iza Sveučilišta u Firenci, Italija i Sveučilišta Gadjah Mada u Yogjakarti, Indonezija, a ispred brojnih drugih svjetski poznatih sveučilišta i institucija (popis institucija i centara izvrsnosti).

 

Na istoj konferenciji Board of Representatives (BoR) of ICL imenovao je prof. Željka Arbanasa potpredsjednikom ICL za Europu za period 2021. do 2023. godine.

 

Međunarodni konzorcij za klizišta (International Consortium on Landslides, ICL) trenutno okuplja više od 90 institucija s 5 kontinenata u čijem je fokusu istraživanje klizišta i i smanjenje rizika od klizišta.

Nagrade za transfer znanja u 2019. godini

Sukladno kriterijima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju kriterija o nagrađivanju za transfer znanja i o nagrađivanju za transfer znanja Građevinskog fakulteta u Rijeci od 06. srpnja 2020. godine dodjeljuju se nagrade:
 
1.  Doc. dr. sc. Josipu Rubiniću – za najveći ukupan naplaćeni iznos (kumulativno) od transfera znanja
2.  Doc. dr. sc. Josipu Rubiniću – za najveći naplaćeni iznos za pojedini transfer znanja

Pobjednik natjecanja “Virtual Bridges”, Jug Drobac!

Pobjednik natjecanja “Virtual Bridges”
u sklopu programa mladih inženjera na 1. online IABSE simpoziju Synergy of Culture and Civil Engineering- History and Challanges, u Wrocław, Poljska je naš asistent Jug Drobac!

Čestitamo Jugu i vjerujemo da će njegovi stvarni projekti nadmašiti virtualne!

Nagrade za znanstvenu izvrsnost u 20019. godini

Sukladno kriterijima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju kriterija za znanstvenu izvrsnost i o nagrađivanju znanstvene izvrsnosti Građevinskog fakulteta u Rijeci od 06. srpnja 2020. dodjeljuje se nagrada slijedećim znanstvenicima:
 
1.            Doc. dr. sc. Ivanu Maroviću – za najveći ukupan broj radova objavljenih u Scopusu
2.            Doc. dr. sc. Leu Škecu – za najveći ukupan broj radova A kategorije koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC koji pripadaju najmanje drugom kvartilu, a kojima je znanstvenik prvi autor
3.            Prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću – za ukupan broj znanstvenoistraživačkih projekata kojima je znanstvenik voditelj (nacionalni i međunarodni kompetitivni projekti)
4.            Izv. prof. dr. sc. Draganu Ribariću - voditelju znanstvenoistraživačkog projekta s najvećim naplaćenim prihodom za Građevinski fakultet u Rijeci
5.            Prof. dr. sc. Željku Arbanasu – za najveći broj uspješno mentoriranih doktoranada (u svojstvu mentora)
6.            Prof. dr. sc. Jošku Ožboltu – za najveći H-indeks u WoS u petogodišnjem razdoblju
7.            dr. sc. Josipu Peraniću – najproduktivnijem znanstveniku u suradničkom ili nastavnom zvanju
8.            Doc. dr. sc. Leu Škecu – prema indeksiranosti u WoSCC bazi, rad objavljen u časopisu s najvišim faktorom odjeka iz područja tehničkih znanosti
 

Nagrada za nastavnu izvrsnost

Nastavnice Građevinskog fakulteta, doc. dr. sc. Paulina Krolo i v. pred. Marijana Cuculić dobile su nagradu Sveučilišta u Rijeci za nastavnu izvrsnost. Nagrada se dodjeljuje svake godine nastavnicima u znanstvenonastavnim i nastavničkim ili suradničkim zvanjima na temelju kriterija kojima se vrednuje nastavnički rad. Čestitamo dobitnicama priznanja!

Nagrada HSGI-ja za najbolji diplomski rad u 2018. godini (2)

Hrvatski savez građevinskih inženjera dodijelio je Antonu Lencoviću, studentu koji je diplomirao na diplomskom studiju Građevinskog fakulteta u Rijeci Nagradu za najbolji diplomski rad u 2018 godini.
Nagrada je dodijeljena 20. veljače 2020. godine na skupu HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2020 u Zagrebu.
Diplomski rad pod nazivom „Utjecaj elastičnog oslanjanja staklenih ploča na naprezanja u staklu“ obranjen je 10. srpnja 2018. Mentor rada je izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović a komentor Nebojša Buljan, dipl. ing. građ. Iz tvrtka RI ISA d.o.o.

Zahvalnice našim djelatnicima

U utorak, 17. prosinca 2019. godine rektorica, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, uručila je zahvalnice našim djelatnicima za doprinos promicanju, napretku i ugledu Sveučilišta u Rijeci. Zahvalnice su dobili:
  • doc. dr. sc. Nino Krvavica, dobitnik godišnje nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za područje tehničkih i biotehničkih znanosti u kategoriji znanstvenik za 2018. godinu
  • doc. dr. sc. Ivan Marović, dobitnik nagrade Publons-a za jednog od 1% najboljih recenzenta u interdisciplinarnom području i području okolišne ekologije
  • doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan, dobitnica nagrade za pozvano predavanje (u okviru The Experienced Scientist's Lecture Competition) pod naslovom "The influence of weathering process on geotechnical properties of fine grained lithological flysch components" na 4. regionalnom simpoziju o klizištima u jadransko-balkanskoj regiji održanom u Sarajevu u listopadu 2019.
  • dr. sc. Josip Peranić, dobitnik nagrade za najbolji doktorat u posljednjih 5 godina povezan s klizištima.  Doktorat pod nazivom „Importance of geotechnical cross-section unsaturated zone for landslide occurrence in flysch deposits“ obranjen je u veljači 2019. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Nagrada je dodijeljena na 4. regionalnom simpoziju o klizištima u jadransko-balkanskoj regiji održanom u Sarajevu u listopadu 2019.
  • prof. dr. sc.  Boris Podobnik, dobitnik priznanja Web of Science za jednog od 1% najcitiranijih autora
Čestitamo svima nagrađenima!

    

 

 

Dodjela nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci (2)

U Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana je dodjela nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci najzaslužnijim mladim i iskusnim znanstvenicima i umjetnicima koji su iznimnim doprinosom u znanstveno-istraživačkom i umjetničkom radu, odnosno svojim javnim i sveukupnim djelovanjem pridonijeli razvoju znanosti i umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci, te akademskoj i široj zajednici.
Dr. sc. Nino Krvavica s Građevinskog fakulteta nagrađen je u kategoriji znanstvenik u području tehničke i biotehničke znanosti.

http://www.fiuman.hr/dodijeljene-nagrade-zaklade-sveucilista-u-rijeci-2/

Održan 4. regionalni simpozij o klizištima u jadransko-balkanskoj regiji

U Sarajevu je od 23. do 25. listopada 2019. godine održan 4. regionalni simpozij o klizištima u jadransko-balkanskoj regiji (ReSyLAB) pod pokroviteljstvom Međunarodnog konzorcija za klizišta (International Consortium on Landslides, 
Na osnovi provedenih natječaja Regionalne mreže za klizišta Međunarodnog konzorcija za klizišta nagrađeno pozvano predavanje (u okviru The Experienced Scientist's Lecture Competition) održala je doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodan pod naslovom "The influence of weathering process on geotechnical properties of fine grained lithological flysch components", dok je nagradu za najbolji doktorat u posljednjih 5 godina povezan s klizištima dobio dr.sc. Josip Peranić s doktoratom pod nazivom „Importance of geotechnical cross-section unsaturated zone for landslide occurrence in flysch deposits“ obranjenom u veljači 2019. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

Dani Sveučilišta u Rijeci - 2019.

21. svibnja 2019., u sklopu 46. Dies Academicus Sveučilišta u Rijeci dodijeljena su akademska priznanja za 2018. godinu za nastavnu izvrsnost nastavnicima u znanstveno-nastavnom i suradničkom zvanju. Priznanja su primili i djelatnici Građevinskog fakulteta u Rijeci, doc. dr. sc. Vedran Jagodnik s Katedre za geotehniku i doc. dr. sc. Nino Krvavica s Katedre za hidrotehniku.
 

    

Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član suradnik Akademije

Na 37. godišnjoj Skupštini Akademije tehničkih znanosti Hrvatske koja je održana 20. svibnja 2019. godine u Auli Sveučilišta u Zagrebu naš redoviti profesor Željko Arbanas izabran je za člana  suradnika Akademije u Odjelu građevinarstvo i geodezija. Čestitamo!

 

Dobitnik nagrade zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2017. god. je dr. sc. Nino Krvavica

Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog stručnog povjerenstva, na svojoj je 79. sjednici donio Odluku o dodjeli nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2017.
Odluku u cijelosti, kao i obrazloženje odluke, možete pročitati  OVDJE.
Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci svake se godine dodjeljuje najzaslužnijim mladim i iskusnim znanstvenicima i umjetnicima koji su iznimnim doprinosom u znanstveno-istraživačkom i umjetničkom radu, odnosno svojim javnim i sveukupnim djelovanjem pridonijeli razvoju znanosti i umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci, te akademskoj i široj zajednici.
Za kalendarsku godinu 2017. ukupno je dodijeljeno sedam nagrada, dvije u kategoriji znanstvenik, četiri u kategoriji mladi znanstvenik, te nagrada za životno djelo.
Svečana dodjela godišnjih nagrada bit će održana 20. prosinca 2018. s početkom u 13:30 sati na rektoratu Sveučilišta u Rijeci (dvorana Aula Magna, Trg braće Mažuranića 10).
Iskrene čestitke svim nagrađenima!
 
 

Nagrada Bina Istre

U prvom krugu Natječaja za studentske inovacije 2018. Bina Istre, odukupno  48 vrlo interesantnih ideja studentskih timova iz Pule, Rijeke i Zagreba (Sveučilište Juraj Dobrila, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Građevinski fakultet u Zagrebu i Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu), 11 timova je prošlo u drugi (finalni) krug Natječaja u kojem su studenti trebali detaljno razraditi i prezentirati svoju ideju, a među kojima je jedan tim s našeg Fakulteta:
 
  • Tim Zemaljska cesta, predstavnik tima Adnan Delić s projektom „Solarni paneli kao glavni izvor energije“
 
U finalu Natječaja, odabrani studentski timovi su pred Selekcijskom komisijom Bina-Istre imali po 15 minuta za prezentiranje razrađene projektne ideje i uvjeravanje Selekcijske komisije Bina-Istre da baš njihova ideja (na temelju prethodno definiranih kriterija) bude odabrana za osvajanje glavnih nagrada.
 
Nastavno na prethodno navedeno, veliko nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas da je Bina-Istra prepoznala kvalitetu i inovativnost studentskog tima „Zemaljska cesta“ s projektom „Solarni paneli kao glavni izvor energije“ te je istom odlučila dodijeliti posebnu nagradu od 5.000,00 kn.

Nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva – KOLOS za 2018. godinu

 14. lipnja 2018. godine su u Opatiji, u okviru plenarne sjednice Dana ovlaštenih inženjera građevinarstva, dodijeljeni su KOLOSI - nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju struke, za javnu prepoznatljivost i priznatost te razvoj tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i u svijetu; za izuzetna inženjerska dostignuća primijenjena u izgradnji objekata i doprinos razvoju i unapređenju graditeljske djelatnosti.
Među nagrađenima su i:

prof. emeritus dr. sc. Mehmed Čaušević, dipl. ing. građ. koji je dobio nagradu KOLOS za životno djelo, te

mr. sc. Ivan Palijan, dipl. ing. građ., doktorski student GF Rijeka,koji je dobio nagradu KOLOS za posebna postignuća u struci u kategoriji Konstrukcije (projekt konstrukcije hotela Park u Rovinju).


Nagrada KOLOS professoru emeritusu Mehmedu Čauševiću

KOLOS - nagrada Hrvatske komore inženjera građevinarstva ove godine je  na 13. Danima  Hrvatske komore  inženjera  (Opatija 14.-16. lipnja 2018.) dodjeljena professoru emeritusu Mehmedu Čauševiću.

Nagrada KOLOS dodjeljuje  se:
  • za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju struke,
  • za javnu prepoznatljivost i priznatost te razvoj tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i u svijetu;
  • za izuzetna inženjerska dostignuća primijenjena u izgradnji objekata konstrukcije;
  • za poticanje investicija i doprinos razvoju i unapređenju graditeljske djelatnostDani Sveučilišta u Rijeci

Na svečanosti Dana Sveučilišta u Rijeci održanoj 17. i 18 svibnja 2018. godine promovirani su i nagrađeni naši zaposlenici i student. Rektorica je titulu Profesora emeritusa dodijelila umirovljenom prof. dr. sc. Čedomiru Bencu, a prof. dr. sc. Svjetlana Feretića promovirala je u trajno zvanje profesora. Nagrade za nastavnu izvrsnost dobili su doc. dr. sc. Edita Papa Dukić i asistent Josip Peranić. Rektorovu nagradu za izvrsnost primio je student druge godine Diplomskog sveučilišnog studija Marko Šperanda.

 


  

 
.