Naslovnica

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI
 
 
Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ za izbor

 

jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent na projektu "Život – Voda“ – ŽIVO Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na određeno puno radno vrijeme, do prestanka financiranja projekta (predviđeno trajanje ugovora 9 mjeseci).

 
Uvjeti:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11. i  94/13.)
 
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici: životopis, dokaz o završenom studiju (diplomu i dopunsku ispravu o studiju), motivacijsko pismo, popis do sada objavljenih radova i drugo relevantno za natječaj.
 
Pristupnici moraju imati završen diplomski sveučilišni studij Građevinskog fakulteta smjer „hidrotehnika“ ili „hidrotehnika-urbano inženjerstvo“ i visok prosjek ocjena na diplomskom studiju. Potrebno je dobro teoretsko znanje iz hidrologije, izvrsno poznavanje engleskog jezika (govorni, pisanje i čitanje), te vrsne govorne i pisane komunikacijske vještine na hrvatskom i engleskom jeziku. Prednost imaju pristupnici sa sklonošću prema istraživačkom radu što dokazuju rezultatima u vidu do sada objavljenih radova koji se prilažu molbi..
 
Detaljnije informacije o Projektu mogu se dobiti od voditelja Projekta na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.