Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, raspisuje 
NATJEČAJ za izbor
 
  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor/prvi izbor, iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane geotehnika, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme;
  2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme.
 

Uvjeti:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11. i  94/13.) Od kandidata se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.