Naslovnica

Natječaj za radno mjesto

Službenik na položaju I. vrste

SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI raspisuje
 
                                              

NATJEČAJ

 
Za radno mjesto:
 
Službenik na položaju I. vrste, voditelj ostalih ustojstvenih jedinica–Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove (m/ž) na određeno puno radno vrijeme do povratka službenice na rad
 
UVJETI:
-       diplomirani pravnik/pravnica, magistar/magistra prava
-       pet godina radnog iskustva u struci
-       poznavanje rada na računalu
-       znanje engleskog jezika
 
PRILOZI UZ PRIJAVU:
-       životopis
-       preslika diplome o stečenom stručnom zvanju, odnosno akademskom nazivu
-       dokaz o radnom stažu u struci
 
Rok za podnošenje prijava je 31.12.2014. Prijave s priloženom dokumentacijom podnose se isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka, s naznakom: „Natječaj za voditelja Službe“.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.