Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje 

NATJEČAJ
za izbor

 
Jednog suradnika u suradničkome zvanju poslijedoktorant za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na Katedri za tehničku mehaniku na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 1631 'Configuration-dependent Approximation in Non-linear Finite-element Analysis of Structures' na rok od tri godine i šest mjeseci ili do isteka financiranja projekta
Uvjeti: Propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11. i  94/13.). Kandidati trebaju imati doktorat znanosti iz područja tehničkih ili prirodnih (matematika ili fizika) znanosti, dobro teoretsko i praktično znanje iz računske mehanike čvrstih tijela (posebno teorije elastičnosti i nelinearne dinamike) uključujući iskustvo u programiranju, odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre  komunikacijske vještine u govoru i pismu.
Prijavi na natječaj kandidati prilažu: životopis s opisom znanstvenog i nastavnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih radova i separate radova, eventualne nagrade i priznanja, dvije preporuke osoba upoznatih s dosadašnjim radom kandidata u zatvorenoj omotnici i drugo relevantno za natječaj. Početak rada na projektu: 1.3.2015.
Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka, Republika Hrvatska. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.