Naslovnica

Rektorove nagrade u 2014./2015. ak. godini

Obavještavamo vas da su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci objavljena četiri natječaja za dodjelu rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Rijeci.


Rok podnošenja prijava je do  31. ožujka 2015. godine, a tekstovi natječaja nalaze se u privitku.

Prijave se podnose online, putem Share Point portala gdje se nalaze upute za prijavitelje na natječaje i popratni obrasci.

Radi dodjele elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (e-adresa je povezana s uniri korisničkim imenom) koji je potreban za pristup SP portalu, molimo studente da se prilikom dodjele identiteta obrate kontakt osobi na svojoj sastavnici (popis u privitku).


Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za:

  NAPOMENA:

Mole se studenti koji se žele prijaviti za natječaj u kategoriji studenta volontera i/ili studentski aktivizam i/ili sport (predlagatelj Građevinski fakultet) da svoje prijave i popratnu dokumentaciju dostave u Referadu do 23. ožujka 2015.