Naslovnica

NASTUPNO PREDAVANJE

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

OGLAŠAVA

nastupno predavanje
 

 

Srđan Škunca, dipl. ing. arh. i građ., pristupnik za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavnozvanje predavač za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana urbanizam i prostorno planiranje, bez zasnivanja radnog odnosa, održat će dana 22. siječnja 2016. sa početkom u 09:45 sati u predavaonici G-003 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

SUVREMENE TENDENCIJE U URBANISTIČKOM PLANIRANJU I NJEGOVOJ PROVEDBI

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Javne zgrade i prostori za studente Sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.