Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

OGLAŠAVA
nastupno predavanjeDr. sc. Ivan Marović, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja: interdisciplinarno područje znanosti, znanstvenog polja projektni menadžment, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, održat će dana 16. ožujka 2016. sa početkom u 14:00 sati u predavaonici 003, u prizemlju Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje

 

pod naslovom
 

GRAĐEVINSKA REGULATIVA U PODRUČJU PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I NJENA ULOGA U UPRAVLJANJU VRIJEDNOSTIMA NEKRETNINA
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz kolegija Građevinska regulativa  za redovne studente treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija te druge godine preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.