Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

 

            Dr. sc. Goran Volf, pristupnik za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za hidrotehniku, održat će dana 24. ožujka 2016. sa početkom u 11:00 sati u predavaonici 106 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje

pod naslovom 

HIDRAULIČKI PRORAČUN KANALIZACIJSKE MREŽE

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda za redovne studente prve godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.