Naslovnica

NASTUPNO PREDAVANJE

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje
 

 

Dr. sc. Neira Torić Malić, pristupnica za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za  znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija, održat će dana 01. travnja 2016. godine sa početkom u 10:15 sati u predavaonici G-109 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom
 

METODA NAJMANJIH KVADRATA: LINERANA REGRESIJA
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz kolegija Uvod u programiranje za redovne studente prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.