Naslovnica

NASTUPNO PREDAVANJE

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje
 

 

            Dr. sc. Iva Mrak, pristupnica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, održat će dana 08. travnja 2016. sa početkom u 14:00 sati u predavaonici G-004, u prizemlju Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

MATERIJALI I KONSTRUKCIJE U ARHITEKTURI
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Osnove projektiranja za redovne i izvanredne studente druge godine preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.