Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

 

Dr. sc. Igor Ružić, pristupnik za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za hidrotehniku, održat će dana 25. travnja 2016. sa početkom u 14:15 sati u predavaonici G-211 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

PRIMJENA 3D OBLAKA TOČAKA U OBALNOM INŽENJERSTVU
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Osnove obalnog inženjerstva za redovne studente treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.