Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

 OGLAŠAVA

nastupno predavanje

 

 

Dr. sc. Josip Rubinić, pristupnik za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za hidrotehniku, održat će dana 27. travnja 2016. sa početkom u 12:15 sati u predavaonici G-003 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

JEZERA U KRŠU - POJMOVI, PROCESI I UTJECAJI
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Hidrosustavi u kršu za redovne studente prve godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.