Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 
 

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

 
Dr. sc. Vedran Jagodnik, pristupnik za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za geotehniku, održat će dana 17. svibnja 2016. sa početkom u 11:15 sati u predavaonici G-004 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

UREĐAJ ZA TROOSNO ISPITIVANJE TLA
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave za studente druge godine iz predmeta Mehanika tla i stijena, preddiplomskog sveučilišnog studija pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.