Naslovnica

Natječaj za izbor

NATJEČAJ
za izbor

 
 

1. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na Katedri za prometnice na određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice na rad.
 

2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju  poslijedoktorand za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na Katedri za tehničku mehaniku na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 1631 „Configuration-dependent Approximation in Non-linear Finite-element Analysis of Structures“ na određeno vrijeme do 31.8.2018. ili do prestanka financiranja projekta.
 

3. Jednog stručnog suradnika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslove stručnog rada iz područja hidrotehnike, voditelja doc. dr. sc. Josipa Rubinića, na određeno puno radno vrijeme.
 

Uvjeti pod točkom 1.:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)

Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, domovnicu, dokaz o završenom studiju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Uvjeti pod točkom 2.:Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.). Kandidati trebaju imati doktorat znanosti iz područja tehničkih znanosti, dobro teoretsko i praktično znanje iz računske mehanike (posebno nelinearne dinamike diskontinuiranih sredina) uključujući iskustvo u programiranju, odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre  komunikacijske vještine u govoru i pismu.
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 2. potrebno je priložiti:životopis s opisom znanstvenog i nastavnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih radova i separate radova, eventualne nagrade i priznanja, dvije preporuke osoba upoznatih s dosadašnjim radom kandidata i drugo relevantno za natječaj.
Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka, Republika Hrvatska. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Uvjeti pod točkom 3.:Pristupnici moraju imati završen diplomski sveučilišni studij Građevinskog fakulteta smjer „hidrotehnika“ ili „hidrotehnika-urbano inženjerstvo“ i visok prosjek ocjena na diplomskom studiju. Potrebno je dobro teoretsko znanje iz hidrologije, izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru, pisanju i čitanju, te vrsne govorne i pisane komunikacijske vještine na hrvatskom i engleskom jeziku. Prednost imaju pristupnici sa iskustvom na međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima iz područja hidrotehnike.
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 3. potrebno je priložiti: životopis, motivacijsko pismo, presliku diplome o stečenom stručnom zvanju, odnosno akademskom nazivu, potvrdu o radnom stažu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.