Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje
 

 

Dr. sc. Elvis Žic, pristupnik za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za hidrotehniku, održat će dana 30. svibnja 2016. sa početkom u 12:15 sati u predavaonici G-209 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

FIZIKALNO MODELIRANJE U MEHANICI FLUIDA
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Hidromehanika za redovne studente druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.