Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje
 

 

Petra Đomlija, dipl. ing. geol., pristupnica za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana geološko inženjerstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 07. listopada 2016. godine sa početkom u 13:15 sati u predavaonici G-212 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
pod naslovom

GRAĐA ZEMLJE I ZEMLJINA UNUTRAŠNJA DINAMIKA
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Primijenjena geologija za studente, nastavnike i članove Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci.