Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 
 

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

 

Dr. sc. Nina Čeh, pristupnica za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 04. prosinca 2018. sa početkom u 10:15 sati u predavaonici G-004 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

RJEŠIVOST PROBLEMA, STATIČKA ODREĐENOST I NEODREĐENOST
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Mehanika 1 za redovne studente preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.