Naslovnica

Natječaj za izbor

 
Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor
 

1. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka financiranja projekta.

2. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta.

Uvjeti pod toč. 1. i 2.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).Pristupnici trebaju imati doktorat znanosti iz područja tehničkih znanosti, dobro teoretsko i praktično znanje iz računske mehanike (posebno nelinearne mehanike kontinuuma i metode konačnih elemenata), uključujući iskustvo u programiranju, odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre  komunikacijske vještine u govoru i pismu.

Prijavi na natječaj kandidati prilažu: životopis s opisom znanstvenog i nastavnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih radova i separate radova, eventualne nagrade i priznanja, dvije preporuke osoba upoznatih s dosadašnjim radom pristupnika i drugo relevantno za natječaj.
Detaljnije informacije o projektima mogu se dobiti od voditelja projekata na e-mail adresama: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

3. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 „Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)“ voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.

4. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.

5. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.
 
Natječaj je namijenjen kandidatima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Uvjeti pod toč. 3., 4. i 5.:

- Završen diplomski studij građevinarstva,
- Prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 3.5,
- Ako kandidat već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, odnosno za vrijeme preostalo do 4 godine studija,
- Na natječaj se ne može javiti kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.
 
Dodatni kriteriji:
  • Interes za područje istraživanja iskazan kroz motivacijsko pismo,
  • Izvrsno poznavanje engleskoga jezika u govoru, pisanju i čitanju.
            Za radno mjesto pod toč. 3.:
  • Završen diplomski sveučilišni studij građevinskog fakulteta, smjer geotehnika ili izrađen i obranjen diplomski rad iz područja geotehnike,
  • Eventualno objavljeni relevantni radovi u časopisima ili zbornicima sa znanstvenih skupova.     
            Za radna mjesta pod toč. 4. i 5.:
  • Uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja,
  • Održavanje demonstrature iz predmeta bitnih za područje istraživanja,
  • Eventualno objavljeni relevantni radovi.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija građevinarstvo, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski studij ako kandidat već studira na doktorskom studiju, kao i ostale potvrde podatke relevantne za natječaj.
Detaljnije informacije o projektima mogu se dobiti od voditelja projekata na e-mail adresama Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

6. Jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam,  bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Uvjeti pod točkom 6.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).
Prijavi na natječaj pod točkom 6. pristupnici prilažu u preslici: životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

7. Jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Uvjeti pod točkom 7.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).
Prijavi na natječaj pod točkom 7. pristupnici prilažu u preslici: životopis, dokaz o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, popis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako ih pristupnik/ca posjeduje), eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

  OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Na Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 „Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)“ voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine, objavljenog dana 19. prosinca 2018. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 20. prosinca 2018. godine na internetskim stranicama Fakulteta, dana 23. prosinca 2018. godine u dnevnom tisku Novi list, a dana 24. prosinca 2018. godine na Euraxess portalu, izabrana je kandidatkinja SARA PAJALIĆ, mag. ing. aedif.

Na Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine, objavljenog dana 19. prosinca 2018. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 20. prosinca 2018. godine na internetskim stranicama Fakulteta, dana 23. prosinca 2018. godine u dnevnom tisku Novi list, a dana 24. prosinca 2018. godine na Euraxess portalu, izabran je kandidat IVAN HLAČA, mag. ing. aedif.

Na Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine, objavljenog dana 19. prosinca 2018. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 20. prosinca 2018. godine na internetskim stranicama Fakulteta, dana 23. prosinca 2018. godine u dnevnom tisku Novi list, a dana 24. prosinca 2018. godine na Euraxess portalu, izabrana je kandidatkinja LAURA ŽIKOVIĆ, mag. ing. aedif.