Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci,
 

 

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

 

Dr. sc. Ivana Sušanj Čule, pristupnica za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 31. svibnja 2019. sa početkom u 10:15 sati u predavaonici G-211 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom
 

INŽENJERSKI PRISTUP IZRAČUNU PROTOKA NA NEIZUČENIM SLIVOVIMA
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Hidromehanika za redovne studente preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.

 
.