Naslovnica

Erasmus natječaji za 2020./2021.

Sveučilište u Rijeci će 18svibnja 2020. raspisati drugi krug Erasmus Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka te obavljanja stručne prakse u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. u okviru programa Erasmus. 

Rok za prijavu je
 (i za studijski boravak i za praksu21. rujna 2020.

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta www.uniri.hr pod rubrikom O Sveučilištu, Međunarodna suradnja i Erasmus / Natječaji.

Obavijest o natječaju
Natječaj za studijski boravak
Natječaj za stručnu praksu

 
.