Popis članova fakultetskog vijeća

Prof. dr. sc. Svjetlan Feretić
Prof. dr. sc. Gordan Jelenić
Prof. dr. sc. Ivica Kožar
Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić
Prof. dr. sc. Joško Ožbolt
Prof. dr. sc. Boris Podobnik
Prof. dr. sc. Željko Arbanas
Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić 
Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
Prof. dr. sc. Barbara Karleuša
Prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
Izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović
Izv. prof. dr. sc. Leo Matešić
Izv. prof. dr.sc. Davor Grandić
Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić
Izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš
Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić
Izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić
Doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić
Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić
Doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević
Doc. dr. sc. Leo Škec
Doc. dr. sc. Neira Torić Malić
Doc. dr. sc. Paulo Šćulac
Doc. dr. sc. Ivan Marović 
Doc. dr. sc. Goran Volf
Doc. dr. sc. Josip Rubinić
Doc. dr. sc. Igor Ružić
Doc. dr. sc. Iva Mrak
Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik
Doc. dr. sc. Elvis Žic
Doc. dr. sc. Željko Smolčić
Doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić
Doc. dr. sc. Sanja Šurdonja
Doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan
Doc. dr. sc. Natalija Bede 
Doc. dr. sc. Paulina Krolo
Doc. dr. sc. Nina Čeh
Doc. dr. sc. Nino Krvavica
Doc. dr. sc. Teo Mudrić
Doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule
Doc. dr. sc. Bojana Horvat
Filip Horvat,
mag. informatol., predstavnik zaposlenika
(Tanja Malec, dipl. iur., zamjenica predstavnika)
Saša Čohar Mančić, v. pred.,  predstavnica nastavnika u nastav. zvanjima
(Dr. sc. Petra Jagodnik, v. pred., zamjenica predstavnice nastavnika u nastav. zvanjima)
Dr. sc. Josip Peranić, predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima
(Jana Puž, mag. ing. arh., zamjenica predstavnika) 
Sara Pajalić, mag.ing.aedif. predstavnica studenata poslijediplomskog studija
(Anton Bogdanić, mag.ing.aedif., zamjenik predstavnice)
Ivana Pranjić, mag. ing. aedif., predstavnica studenata poslijediplomskog studija
(Tomislav Franković, mag ing. aedif., zamjenik predstavnice)
Matea Vareško, predstavnica studenata
(Sara Loina, zamjenica predstavnice)
Emina Smlatić, predstavnica studenata
(Lazar Lukačević, zamjenik predstavnice)
Luka Srdoč, predstavnik studenata
(Teo Zonta, zamjenik predstavnika)
Filip Tomas, predstavnik studenata
(Ivan Sindičić, zamjenik predstavnice)
Ivana Andričević, predstavnica studenata
(Simona Ivić, zamjenica predstavnice)
Leona Zajec, predstavnica studenata
(Matija Tadić, zamjenik predstavnice)  
 
     
 
 
.