Erasmus info štand

Obavještavamo studentice i studente da će djelatnice Ureda za međunarodnu mobilnost organizirati Erasmus info štand na Građevinskom fakultetu u utorak,  22. 10. od 11 do 13 h u predvorju fakulteta.

Poziv za demonstratore iz Informatike u inženjerstvu

 
Pozivaju se studenti zainteresirani za držanje demonstratura iz kolegija Informatika u inženjerstvu u zimskom semestru da se jave putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u G-350.

Promjene u rasporedu sati 17. i 18. listopada 2019. (2)

Zbog održavanja znanstvenog skupa 17. i 18. listopada 2019. godine, niže navedena nastava će se odvijati na sljedeći način:

17. listopada 2019.:
 • Upravljanje projektima (predavanja) od 8:15 do 10:00 sati u G-206 (umjesto G-004)
 • Linearna algebra (predavanja) od 10:15 do 12:00 sati u F-006 - zgrada Filozofskog fakulteta (umjesto G-004)
 • Geodezija (predavanja) od 12:15 do 14:00 sati u G-206 (umjesto G-004)
 • Geometrijska grafika I (predavanja - nadoknada za 11.10.2019.) od 16:15 do 17:00 sati u F-006 - zgrada Filozofskog fakulteta (umjesto G-004)

18. listopada 2019.:
 • Hidrologija (predavanja) od 8:15 do 10:00 sati u G-106 (umjesto G-004)
 • Konstruktivna geometrija (predavanja) od 13:15 do 15:00 sati u F-006 - zgrada Filozofskog fakulteta (umjesto G-004)
 • Geometrijska grafika I (predavanja) od 16:15 do 17:00 sati u F-006 - zgrada Filozofskog fakulteta (umjesto G-004)

Prirodne osnove vodnih pojava u priobalju

Obavještavaju se studenti I. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija da će se nastava iz Prirodnih osnova vodnih pojava u priobalju umjesto dne 14.10. održati dne 04.11. s početkom u 17 sati. 

Promjene u rasporedu sati 15. i 16. listopada 2019.

Zbog održavanja konferencije 15. i 16. listopada 2019. godine, niže navedena nastava će se odvijati na sljedeći način:

15. listopada 2019.:
 • Geotehničko inženjerstvo (predavanja na preddip. sveuč. studiju) od 12:15 do 15:00 sati u G-206 (umjesto G-004)
 • Vodogradnje (vježbe za 1. grupu) od 12:15 do 14:00 sati u G-309 (umjesto G-206)
 • Ceste (vježbe za 1. grupu) od 14:15 do 16:00 sati u G-309 (umjesto G-206)
16. listopada 2019.:
 • Organizacija i tehnologija građenja (predavanja) od 12:15 do 15:00 sati u G-206 (umjesto G-004)

Građevinska statitka I - 1. grupa

Nadoknada vježbi za 1. grupu (8.10.2019.) će se održati 18.10.2019. u vremenu od 15:15 do 18:00 sati u u G-308. 

Otpornost materijala II - nadoknada

U tjednu 21-25.10.2019 nastava iz Otpornosti materijala II neće se održavati zbog službene odsutnosti predmetnoga nastavnika. Nastava predviđena za taj tjedan odradit će se u tjednu 14-18.10.2019 prema slijedećem rasporedu:
 
 • Ponedjeljak 14.10.2019. od 8:15 do 10:00 (G-106) - predavanja
 • Ponedjeljak 14.10.2019. od 16:15 do 18:00 (G-308) ili utorak 15.10.2019. od 15:15 do 17:00 (G-106) - vježbe
 
Studenti se mogu pridružiti bilo kojoj grupi vježbi. 

Otpornost materijala II - nadoknada

Nadoknada nastave će se održati prema sljedećem rasporedu:
 • Srijeda 9.10.2019, 15:15-17:00: vježbe za 2. grupu u G-209
 • Četvrtak 10.10.2019, 15:15-17:00: vježbe za 1. grupu u G-211
 • Petak 11.10.2019, 15:15-17:00: predavanja u G-106

Tehnička mehanika I

Zbog spriječenosti predmetnog nastavnika, u prvom tjednu (30.9.-4.10.) se neće održati nastava iz Tehničke mehanike I. Studenti će o nadoknadi biti obaviješteni naknadno.

Mehanika I

Zbog spriječenosti predmetnog nastavnika, u prvom tjednu (30.9.-4.10.) se neće održati nastava iz Mehanike I. Studenti će o nadoknadi biti obaviješteni naknadno.

Otpornost materijala II

Zbog spriječenosti predmetnog nastavnika, u prvom tjednu (30.9.-4.10) se neće održati nastava iz Otpornosti materijala II. Studenti će o nadoknadi biti obaviješteni naknadno

Poziv studentima

Pozivaju se studenti 2. i 3. godine preddiplomskih i studenti 1. godine diplomskih studija da se uključe u program Studenti-mentor. Mentorski sustav kao sustav pružanja potpore studentima tijekom studiranja od studenata viših godina (student-mentor) ima za cilj stvoriti uvjete koji će povoljno utjecati na poboljšanje učinkovitosti studiranja, a pritom smanjiti broj studenata koji napuštaju studij. Zadatak student-mentora je savjetovanje studenata prve godine preddiplomskih studija te praćenje njihovog rada i napredovanja.

 

Sudjelovanje u programu upisuje se u dopunsku ispravu o studiju ukoliko je student mentor prisutan na barem 2 od 3 sastanka. Studenti-mentori ostvaruju popust u participaciji na Gađevinijadi 2020. 
 
Zainteresirani studenti mogu se javiti koordinatoru studentu Luki Srdoču na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime, vrsta studija, godinu, broj mobitela i mail adresu (samo @student.uniri.hr adrese). Prijave su otvorene do 14.10.2019.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Dogovor sa studentima za održavanje kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura održati će se 3.10.2019. prema sljedećem rasporedu:

► Preddiplomski stručni studij u 11:00 sati u G-003

► Preddiplomski sveučilišni studij u 14:00 sati u G-003

Urbani vodni sustavi

Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija da će se prvo predavanje iz Urbanih vodnih sustava održati dne 2.10. u učionici G-106 u vremenu od 10:15 do 12:00 sati, umjesto dne 7.10.2018.

Engleski jezik - stručni studij - izvanredni studenti

Nastava za izvanredne studente započinje 30.9.2019. počinje u 16:00 sati pozdravom brucošima.

Nastava iz Engleskog jezika za izvanredne studente počinje 14.10.2019. u 16:15

Fizika - stručni studij

Vježbe iz Fizike na preddiplomskom stručnom studiju neće se održati 30.9.2019. Prve vježbe iz Fizike bit će 7.10.2019. prema rasporedu sati.

Priznavanje ispita 2019./2020.

Upis predmeta iz viših semestara za sve studente kojima su priznati ispiti položeni na drugim studijima će biti u petak, 27. rujna 2019. u vremenu od 9:00 do 11:00 sati u G-009. 

NAKNADNI UPIS U 2019./2020. (više godine/semestri)


►  Upute za naknadni upis u narednu/višu godinu


Upisi se provode 27. rujna 2019. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.  

Tehnička mehanika I

Nastava započinje sa predavanjima u srijedu 2.10.2019. prema rasporedu. Vježbe koje su predviđene prije prvih predavanja neće se održati u prvom tjednu nastave.

Građevinska statitka I

Nastava na kolegiju započinje sa prvim predavanjima u četvrtak 3.10.2019. prema rasporedu. Vježbe koje su po rasporedu prije prvih predavanja će se odraditi naknadno.