Dinamika konstrukcija

Zbog spriječenosti predmetnog nastavnika, 16.5.2018. se neće održati nastava. Studenti će o nadoknadi biti obaviješteni naknadno.

Osnove projektiranja I

Danas, 14.5.2018. neće biti održana predavanja zbog bolesti predmetnog nastavnika.

Urbana oprema

2. ispitni rok iz Urbane opreme (Specijalistički diplomski stručni studij) će se održati u petak 18.05.2018. u 18.00h u G-210.

Građevinska statika II - 1. kolokvij

Zbog bolesti predmetnog nastavnika u ponedjeljak 14. svibnja 2018. se neće održati 1. kolokvij.
Nadoknada će se održati u dogovoru sa studentima.

Promjene u rasporedu sati za specijalistički diplomski sturčni studij

U tjednu 7.5.-11.5. nastava na diplomskom stručnom specijalističkom studiju će se odvijati po izmijenjenom rasporedu:

- utorak, 8.5. od 17.00-21.00 sat GRADSKE CESTE I ČVORIŠTA (umjesto Javne zgrade i prostori)

- srijeda, 9.5. 17.00-21.00 sat GRADSKE CESTE I ČVORIŠTA

- četvrtak, 10.5. 17.00-21.00 sat JAVNE ZGRADE I PROSTORI (umjesto Gradske ceste i čvorišta)

Sva ostala nastava na oba kolegija će se odvijati prema rasporedu sati i izvedbenim planovima nastave.

Građevinska statika II

4. svibnja 2018. se neće održati nastava (vježbe) iz Građevinske statike II (redovne i nadoknada).
Vježbe će se odraditi u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

Mehanika II

Nadoknada vježbi koje se neće održati 1. 5. će biti:
  • u četvrtak (3. 5.) u terminu 10:15-12:00 u G-205 za 2. grupu
  • u ponedjeljak (7. 5.) u terminu 8:15-10:00 u G-213 za 4. grupu.

Studenti mogu doći poslušati vježbe i u terminima bilo koje od dvije preostale grupe. 

Otpornost materijala I

30. travnja 2018. se neće održati nastava iz Otpornosti materijala I. Nadoknada će se održati prema sljedećem rasporedu:

Predavanja - 2. svibnja 2018. od 16:15 do 18:00 u G-004
Vježbe za 1. grupu - 2. svibnja 2018. od 18:15 do 20:00 u G-004
Vježbe za 5. grupu - 4. svibnja 2018. od 15:15 do 17:00 u G-106

TZK - Fitnes 2

Početak nastave u Fitness studio Scorpion vraća se u stari termin u 18 i 15 sati po predviđenom planu i programu.

TZK - Grupa Stručni 1

Planinarski pohod na Veli vrh koji se trebao održati 28.04.2018. neće se održati nego se prebacuje za dan 12.05.2018. s početkom u 8 sati na Cvetković trgu na Drenovi.

Mehanika II

Predavanje će se u petak, 20. travnja 2018. održati u predavaonici G-213 (umjesto u G-004).

Ceste - preddiplomski sveučilišni studij

Na molbu studenata (zbog praznika, građevinijade i kolokvija iz Hidromehanike) 2. kolokvij iz kolegija Ceste će se održati 9.5.2018. u terminu predavanja (G 003 i G 004) umjesto 2.5.2018.

2.5.2018. će se održati predavanja prof.dr. Aleksandre Deluka-Tibljaš ranije predviđena za 9.5.

TZK - Grupa Stručni 2

Planinarski pohod koji se trebao održati u subotu 14.04.2018. neće se održati, nego se prebacuje za subotu 28.04.2018. u 8 sati.
Mjesto okupljanja Cvetkov trg na Drenovi.

I godina - Hidrotehničko usmjerenje

Obavještavaju se studenti I godine diplomskog studija - Hidrotehnički modul 1, da će ovoga tjedna, zbog obaveze nastavnika, biti zamijenjeni termini nastave iz Hidrosustava u kršu (održati će se u petak 30.3. od 9-13 sati) i Hidrotehničkih građevina (održati će se u četvrtak 29.3. od 14-18 sati).

TZK - Grupa Stručni 1

Nastava Tzk predviđena  u ponedjeljak 26.03.2018. u terminu od 19.15 sati do 21.00 neće se održati nego se prebacuje  za ponedjeljak 16.04.2018. u istom terminu.

Razvoj urbanih prostora

Zbog spriječenosti predmetnog nastavnika 27.3.2018. se neće održati nastava. Nadoknada će se održati 17.4.2018. s početkom u 17:00 sati u G-209.

Otrponost materijala I - nadoknada

Nadoknada predavanja će se održati u srijedu 21. ožujka 2018. u vremenu od 18:15 do 20:00 sati u G-004.

Osnove prostornog planiranja

U srijedu, 14.03.2018. neće biti nastave iz predmeta Osnove prostornog planiranja. Ista će se nadoknaditi u naknadnom terminu prema dogovoru.

TZK - IZVANREDNI, STRUČNI 1 I STRUČNI 2

Planinarski pohodi na Veli Vrh predviđeni za 17.03. (Grupa Izvaredni), 24.03. (Grupa Stručni 1), i 14.04. (Grupa Stručni 2) početi će u 8 sati umjesto u 9 sati sa zbornim mjestom na Cvetkovom trgu na Drenovi.

TZK - Fitnes 1

Nastava predviđena utorkom po planu i programu početi će u 18.30 sati umjesto u 18.15 sati ubuduće.
 
.