Sustav osiguravanja kvalitete


POLITIKA KVALITETE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI              
 
 
Fakultet prepoznaje kvalitetu kao jednu od temeljnih vrijednosti te prihvaća međunarodna mjerila kvalitete u ocjenjivanju svih svojih djelatnosti.
U skladu sa svojom misijom, vizijom i ciljevima Fakultet se opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete kroz:

  • kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Europskih standarda i smjernica, nacionalnih, sveučilišnih i fakultetskih kriterija i standarda kvalitete uz aktivno poticanje uloge svih dionika;
  • razvoj studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja, temeljenih na znanstvenim istraživanjima, koji jamče visoku razinu postignutih ishoda učenja;
  • istraživanje, razvoj studija i stručno djelovanje kojim doprinosi razvoju grada, regije i Republike Hrvatske;
  • osiguravanje akademske čestitosti, etičnosti, odgovornosti i jednakih mogućnosti za sve zaposlenike i studente;
  • kontinuirano praćenje i sustavno unapređivanje učinkovitosti svojih obrazovnih, znanstveno-istraživačkih i stručnih aktivnosti.

 

                                                                                                    izv.prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-TibljašSustav osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Europskim smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitete te drugim relevantnim zakonima i dokumentima. Definiran je Pravilnikom o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci i Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci.


Cilj sustava za kvalitetu je promoviranje kulture kvalitete i razvoj institucijskih mehanizama za ustavno vrednovanje, s trajnom svrhom osiguravanja i unapređivanja kvalitete te promicanje visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja sudionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.
U sustav su uključeni nastavnici, studenti i djelatnici Fakulteta.


Nastoji se odgovoriti na temeljna pitanja:

1.     Što Fakultet nastoji činiti ? 
         (What is the institution trying to do?
2.     Na koje načine to čini? 
        (How is the institution trying to do it?
3.     Kako zna da program funkcionira? 
         (How does the institution know it works?
4.     Koje su promjene učinjene u cilju poboljšanja?
        (How does the institution change in order to improve?)

   
Izvor: Lučin, P.: Osiguranje kvalitete u Europskom visokoobrazovnom prostoru; Kvaliteta u visokom obrazovanju, Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH, Zagreb, 2007, str. 21.

 

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.):

doc.dr.sc. Silvija Mrakovčić – prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, predsjednica Odbora  
prof.dr.sc. Željko Arbanas, član – šef Katedre za geotehniku
prof.dr.sc. Svjetlan Feretić, član – šef Katedre za matematiku
prof.dr. sc. Gordan Jelenić, član – šef Katedre za tehničku mehaniku 
prof.dr.sc. Ivica Kožar – predstojnik Zavoda za računalno modeliranje materijala i konstrukcija 
prof.dr.sc. Boris Podobnik – šef Katedre za fiziku i druge predmete 
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić, član – šef Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu 
prof. dr. sc Aleksandra Deluka-Tibljaš, član – šef Katedre za prometnice 
prof.dr.sc. Barbara Karleuša  šef Katedre za hidrotehniku
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović, član – šef Katedre za nosive konstrukcije 
izv.prof.dr.sc. Nana Palinić  prodekanica za nastavu i studente
dr.sc. Martina Vivoda Prodan – predstavnica suradnika u suradničkim zvanjima
Anđela Horvat, član – predstavnica nenastavnog osoblja 
Sara Čića, član – predstavnik studenata 
mr.sc. Dražen Galić, član – predstavnik gospodarstvenika, Studio ARS d.o.o. 

Ured za odnose sa studentima

Dokumenti Građevinskog fakulteta:
Dokumenti Sveučilišta u Rijeci:
Drugi dokumenti:
Poveznice: