Poslovna suradnja

Popis ustanova i društava s kojima Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima sklopljene ugovore o znanstveno-nastavnoj i poslovno-tehničkoj suradnji:
 
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Institut građevinarstva Hrvatske d.d. Zagreb
 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, razred inženjera građevinarstva
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 • Grad Rijeka
 • Grad Crikvenica
 • Grad Kraljevica
 • Grad Krk
 • GP Krk d.d. Krk
 • IND-EKO d.o.o. Rijeka
 • Stabilnost d.o.o. Rijeka
 • Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
 • PERI oplate i skele d.o.o.
 • Društvo građevinskih inženjera Rijeka