Raspored sati za ljetni semestar 2020./2021.


Specijalistički diplomski stručni studij 

Specijalistički diplomski stručni studij:  turnusna nastava
1. GODINA 2. GODINAPrediplomski sveučilišni studij, Preddiplomski stručni studij i Diplomski sveučilišni studij

Nastava ljetnog semestra se izvodi u 14 tjedana na način da je u prva dva tjedna satnica povećana, osim nastave na 3. godini Preddiplomskog sveučilišnog studija koja se izvodi u 12. jednakih tjedana.

U 15. tjednu (07.06. - 11.06.2021) nema nastave te je taj tjedan rezerviran za obavljanje popravnih aktivnosti, predaju seminara i slično. Na 3. godini Preddiplomskog sveučilišnog studija je za ove aktivnosti rezerviran 13. tjedan (24.05. - 28.05.2021.).


Tjedni nastave u ljetnom semestru 2020./2021.:


TJEDAN DATUM OD - DO TJEDAN DATUM OD - DO
1. 01.03. - 05.03.2021. 2. 08.03. - 12.03.2021.
3. 15.03. - 19.03.2021. 4. 22.03. - 26.03.2021.
5. 29.03. - 02.04.2021. 6. 05.04. - 09.04.2021.
7. 12.04. - 16.04.2021. 8. 19.04. - 23.04.2021.
9. 26.04. - 30.04.2021. 10. 03.05. - 07.05.2021.
11. 10.05. - 14.05.2021. 12. 17.05. - 21.05.2021.
13. 24.05. - 28.05.2021. 14. 31.05. - 04.06.2021.
15. 07.06. - 11.06.2021. nema nastavePreddiplomski sveučilišni studij: 
predmeti 1. i 2. nastavne godine 
1. TJEDAN 2. TJEDAN
3., 5., 7., 9., 11., 13. TJEDAN 4., 6., 8., 10., 12., 14. TJEDAN


Preddiplomski sveučilišni studij: 
predmeti 3. nastavne godine 
1., 3., 5., 7., 9., 11. TJEDAN 2., 4., 6., 8., 10., 12. TJEDAN


Preddiplomski stručni studij
1. TJEDAN 2. TJEDAN
3., 5., 7., 9., 11., 13. TJEDAN 4., 6., 8., 10., 12., 14. TJEDAN


Diplomski sveučilišni studij
1. TJEDAN 2. TJEDAN
3., 5., 7., 9., 11., 13. TJEDAN 4., 6., 8., 10., 12., 14. TJEDAN


Razlikovna godina
1. TJEDAN 2. TJEDAN
3., 5., 7., 9., 11., 13. TJEDAN 4., 6., 8., 10., 12., 14. TJEDAN

                

Izvođenje nastave u ljetnom semestru 2020./2021. ak. godini


> Raspored studentata po grupama - LJETO 2020./2021. <

> Pojašnjenje izvođenja nastave - LJETO 2020./2021.  <

Nije moguće mijenjanje grupa zbog epidemioloških mjera.
               

Zajednički kolegiji

Na mrežnim stranicama Sveučilišta (poveznica) je objavljen popis zajedničkih izbornih kolegija 2020./2021. ak. god.

Konzultacije

  
   
 
.