Međunarodna ljetna škola Sail and Learn

Poštovani,

u ime Visoke poslovne škole PAR, s velikim zadovoljstvom najavljujem našu međunarodnu ljetnu školu Sail and Learn koja studentima pruža mogućnost usvajanja novih znanja i vještina iz područja liderstva i upravljanja i to u sklopu jedrenja hrvatskom obalom i istraživanja predivnih jadranskih otoka.
 

Opširnije...

Otpornost materijala II - 1. grupa

Nadoknada vježbi od 17.1.2017. će se održati u srijedu 25.1.2017. u vremenu od 8:15 do 10 sati u G-209.

Mehanika I - 2. grupa

Nadoknada vježbi od 17.1.2017. će se održati u četvrtak 26.1.2017. u vremenu od 8:15 do 10:00 sati u G-209.

Mehanika I

Nadoknada predavanja od 17.1.2017. će se održati u utorak 24.1.2017. u vremenu od 14:15 do 16:00 sati u G-213.

Matematika I - izvanredni studenti

U utorak, 17. 1. 2017., predavanje nije održano zbog bure. To će predavanje biti nadoknađeno u ponedjeljak, 23. 1. 2017., od 17:45 do 20:45 sati. Od 16:15 do 17:45 sati je drugi kolokvij, a nakon kolokvija je predavanje.

Matematička analiza I - 1. i 3. grupa

U utorak, 17. 1. 2017., vježbe nisu održane zbog bure. Te će vježbe biti nadoknađene u ponedjeljak, 23. 1. 2017., od 8:15 do 10:00 sati, u učionici G-106.

Hidrologija

Danas, 18.1.2017. se neće održati vježbe iz kolgija Hidrologija. Studenti će o nadoknadi biti obaviješteni putem stranice kolegija na portalu.

Vjerojatnost i statistika

Zbog bolesti predmetne asistentice, vježbe iz Vjerojatnosti i statistike se  ovoga četvrtka (19. 1. 2017.) neće održati. O terminu nadoknade ćete se s predmetnom asistenticom dogovoriti u ponedjeljak, 23. 1. 2017.

Strani jezici - stručni studij

Nadoknada nastave iz kolegija Engleski jezik za redovne studente održat će se u petak, 20.1.2017., od 10.15-12.00 h u G-211. Nadoknada nastave kolegija Njemački jezik za redovne studente održat će se u petak, 20.1.2017., od 12.15-13.00 u G-244.

Organizacija i tehnologija građenja

Nadoknada predavanja, koje se jučer (17.01.) nije moglo održati zbog vremenskih neprilika, održat će se u srijedu 25.01. od 14:15 - 17:00 h u predavaonici G-003.

Upisi u ljetni semestar 2016./2017.

►  POVEZNICA

Matematika I - stručni studij

Zbog bolesti predmetnog asistenta, nastava iz Matematike I se ovu srijedu (11.1.2017.) i petak (13.1.2017.) neće održati. U srijedu, 18.1.2017., održat će se tri sata Matematike 1. Prvi sat će početi u 13:15 sati i održat će se u učionici G-205. Drugi i treći sat održat će se od 14:15 do 16:00 sati u učionici G-211. O ostatku nadoknade ćete se u srijedu, 18.1.2017., dogovoriti s predmetnim asistentom.

Matematička analiza I - 2. grupa i 4. grupa

Zbog bolesti predmetnog asistenta, vježbe za 2. grupu i 4. grupu se u tjednu od 9. 1. 2017. do 13. 1. 2017. neće održati. Te će vježbe biti nadoknađene u ponedjeljak, 16. 1. 2017., od 8:15 do 10:00 sati, u predavaonici G-004.

Mehanika I - 1. grupa

Zbog obrane doktorskog rada vježbe za 1. grupu će se u petak 13.1.2017. održati u vremenu od 14:15 do 16:00 sati u G-004.

Primijenjena geologija - sveučilišni studij

Nadoknada nastave od 22.12.2016. će se održati u ponedjeljak 16.1.2017., u terminu od 15:15 – 17:00 sati, u prostoriji G-003. 

Engleski jezik - stručni studij

Zbog spriječenosti predmetnog nastavnika, nastava Engleskog jezika za redovne studente stručnog studija se danas, 20.12.2016., neće održati.
Studenti će o nadoknadi biti obaviješteni naknadno. 

Mehanika I - 3. grupa

Zbog spriječenosti predmetnog nastavnika 15.12.2016. se ne će održati vježbe za 3. grupu. Nadoknada će se održati u petak 16.12.2016. u vremenu od 8:15 do 10:00 sati u G-210.

TZK - grupa C i A

Od 12. prosinca 2016. do kraja semestra će se  nastava TZK održavati prema rasporedu sati na igralištu Kampus, utorkom za grupu C i srijedom za grupu A. 
Studenti koji ne mogu doću u svoju grupu mogu doći u drugoj grupi.

TZK - Grupa C

Studenti koji zbog preklapanja u rasporedu ne mogu doći četvrtom u 8:00 sati, mogu doći petkom u 8:00.