TZK - zimski semestar

Konzultacije iz kolegija TZK za mjesec studeni održati će se u utorak 28.11.2017. u kabinetu 251 od 9 do 10 sati. Konzultacije za prosinac i siječanj objavljene su na portfelju.

Upoznavanje student - mentora i brucoša sveučilišnog studija

Pozivaju se brucoši sveučilišnog studija na upoznavanje sa svojim student-mentorima u petak 27.10. u 15:30 u prostoriji G-004.

TZK - zimski semestar

Obavijest za grupu B:
Umjesto polaska na planinarenje u 9 sati u subotu 28.10.2017. na Veli Vrh, krenuti ćemo sat ranije, dakle u 8 sati istog dana.

Engleski jezik - stručni studij - 3. grupa

Zbog spriječenosti predmetnog nastavnika u četvrtak 26. listopada nećše biti vježbi za 3. grupu - ponavljači. Nadoknada će se održati u utorak 31. listopada od 12:15 do 13:00 i G-211. 

Tjelesna i zdravstvena kultura

Konzultacije iz kolegija Tzk koje su se trebale održati u petak 27.10.2017. neće se održati te se prebacuju za dan ranije tj. u četvrtak 26.10.2017. u kabinetu 251 od 9 do 10 sati. Obavijesti o slijedećim konzultacijama nalaze se na portfelju Tzk.

Povijest konstrukcija - sveučilišni studij

Nadoknada 3. predavanja održat će se u srijedu, 25.10. od 8.15 do 10.00 u G-003.

Povijest konstrukcija

Zbog bolesti nastavnika, odgađa se predavanje koje se trabalo održati 18. listopada 2017. s početkom u 10:15 sati.
Studenti će o nadoknadi biti obaviješteni naknadno.

TZK - zimski semestar

Planinarski pohod na Veli vrh:
  • Polazak za grupu A je u subotu 14. listopada 2017. je u 9:00 sati s Cvjetnog trga na Drenovi.
  • Polazak za grupu B je u subotu 28. listopada 2017. je u 9:00 sati s Cvjetnog trga na Drenovi.
Popis grupa ss nalazi na mrežnim stranicama kolegija ►poveznica

Raspored sati i grupa

Objavljen je konačni raspored sati i grupa za 2017./2018. ak. god. 

Matematika I

Nastava iz Matematike I će se 13. listopada održati u predavaonici G-106 (umjesto u G-003).

Sistematski pregled 2017./2018.

Raspored redovnih studenata prve godine za sistematski pregled:


Upute za prijavu na Google Classrom

Na ovom linku su interaktivne upute za studente:  POVEZNICA
 

TZK - zimski semestar

Obavijest studentima koji su se upisali za fitnes!
 
Zbog većeg broja prijavljenih studenata u grupu Fitnes studenti su raspoređeni u dvije grupe. 

Opširnije...

Lagane konstrukcije

Nastava će se, umjsto u petak 6. listopada, održati u utorak 10. listopada s početkom u 9:00 sati u G-210.

Konstrukcija i nadgradnja Engleskog jezika

Nastava za obje grupe započinje 4. listopada u 10:15 u G-211.

Njemački jezik - stručni studij

Sastanak s predmentim profesorom o terminima konzultacija održat će se u četvrtak 5. listopada 2017. u 15:15 u sobi G-244.

Tjelesna i zdravstvene kultura

Sastanak sa studentima prve godine će se održati 4. listopada 2017. u 15:00 sati u G-004.

Struktura i svojstva materijala

Zbog spriječenosti predmetnog nastavnika predavanja će početi idući tjedan u redovnom terminu predavanja (srijeda, 11. listopada u 1215).

Mehanika I

Nastava iz kolegija Mehanika I započinje predavanjima u utorak, prema rasporedu sati. Vježbe koje su prema rasporedu prije predavanja (2. i 4. grupa) će se održati naknadno, u dogovoru sa studentima