Završni i Diplomski rad

►  Upute za pisanje, prezentaciju i obranu Završnog i Diplomskog rada 

►  Prilozi - Obrasci za studente (Word)

►  Prilozi - Obrasci za mentore (Word)

►  Prilog C - Izjava mentora o izvornosti rada (Word)

►  Pravopisni savjeti                   


TROŠAK PROMOCIJE   ► Odluka


IBAN: HR2923600001101407882
 

Studij: Model: Poziv na broj:
 preddiplomski sveučilišni studij 00 107-JMBAG 
 preddiplomski stručni studij - izvanredni studenti 00 108-JMBAG
 preddiplomski stručni studij - redovni studenti 00 109-JMBAG
 diplomski sveučilišni studij 00 110-JMBAG
 specijalistički diplomski stručni studij 00 117-JMBAG

 

Preddiplomski sveučilišni studij


Odluka o NAČINU PROVEDBE ZAVRŠNOG RADA
   
Pojašnjenje IZVEDBE KOLEGIJA
   
Pojašnjenje PROCEDURE POLAGANJA ISPITA
   
ZAMOLBA za polaganje ispita
   
ROKOVI prijave, predaje i obrane
   
LISTA DODIJELJENIH TEMA
   


►  Odluka o IZVEDBI LJETNOG SEMESTRA
   
►  POPIS SLOBODNIH TEMA za izradu završnih radova
   
►  RANG LISTA - ispravak
   
►  ZAHTJEV za dodjelu teme 
   

 

Popis kandidata prijavljenih u: 5. roku
   

Diplomski sveučilišni studij


ODLUKA o načinu provedbe diplomskog rada
   
Pojašnjenje IZVEDBE KOLEGIJA
   
Pojašnjenje PROCEDURE OBRANE
   
ZAMOLBA za obranu Diplomskog rada
   
ROKOVI prijave, predaje i obrane
   
LISTA dodijeljenih mentora i kolegija

 

►  Rang lista za dodjelu kolegija za izradu diplomskog rada
   
►  Zahtjev za dodjelju kolegija za izradu diplomskog rada
   


 

Raspored obrana kandidata prijavljenih u: 5. roku
   

 

Preddiplomski stručni studij


Odluka o NAČINU PROVEDBE ZAVRŠNOG RADA
   
Pojašnjenje IZVEDBE KOLEGIJA
   
Pojašnjenje PROCEDURE OBRANE
   
ZAMOLBA za obranu Završnog rada
   
ROKOVI prijave, predaje i obrane
   
LISTA dodijeljenih tema
   


►  POPIS TEMA za izradu završnih radova
   
►  ZAHTJEV za dodjelu teme
   
►  RANG LISTA za dodjelu završnog rada
   


 

Raspored obrana kandidata prijavljenih u: 5. roku
   

 

Specijalistički diplomski stručni studij


Odluka o NAČINU PROVEDBE DIPLOMSKOG RADA
   
Pojašnjenje IZVEDBE KOLEGIJA
   
Pojašnjenje PROCEDURE OBRANE
   
ZAMOLBA za obranu diplomskog rada
   
ROKOVI prijave, predaje i obrane
   
LISTA dodijeljenih predmeta i mentora


   
►  Zahtjev za dodjelu predmeta i mentora
   
►  RANG LISTA za dodjelu predmeta i mentora
   
   


 

Raspored obrana kandidata prijavljenih u: 5. roku