Obrasci


Napomena: 

Zamolbe se ispunjavaju na propisanom obrascu. Potrebno je popuniti sve rubrike, kod studija navesti da li je riječ o sveučilišnom ili stručnom, preddiplomskom ili diplomskom. U slučaju kad je riječ o zamolbi za čije je rješavanje potrebna dodatna dokumentacija (liječnička potvrda ili sl.), potrebno ju je priložiti. Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.

Zamolbe se predaju osobno u Studentsku referadu.

Iznimno, studenti čije je prebivalište izvan Rijeke, mogu zamolbu poslati i elektronskom poštom, isključivo na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zamolbe koje budu poslane na druge adrese (prodekanu za nastavu, voditeljici Referade) neće se rješavati. Rok u kojem će se riješiti zamolbe je tjedan dana.

Informaciju da li je zamolba riješena ili nije studenti dobivaju u Studentskoj referadi.Zamolba Prodekanu za nastavu  
     
Zamolba Dekanu  
     
Zahtjev za priznavanje ispita  
     
     
Zahtjev za izjednačavanje:  
     
  • akademskog naziva (dodiplomski sveučilišni studij / VSS)
 
     
  • stručnog naziva (dodiplomski tručni studij / VŠS)
 
     
     
Zahtjev za ispis sa studija  
     
Zahtjev za izdavanje prijepisa ocjena za dodiplomske studije  
     
Zahtjev za izdavanje prijepisa ocjena za bolonjske studije  
     
Zahtjev za izdavanje novog e-indeksa