Preddiplomski stručni studij


Uvjeti upisa na studij:

Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomski stručni studijski program ima kandidat koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine ili prema uvjetima iz posebnog pravilnika Fakulteta.

Izbor pristupnika za upis na preddiplomski stručni studij obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena kroz sva četiri razreda i obveznog dijela državne mature) i rezultata obveznog (Matematika) i izbornog (Fizika ili Kemija ili Informatika) dijela državne mature. Izborni dio državne mature nije obvezan, ali pologanjem izbornog dijela pristupnik ostvaruje dodatne bodove.Stručni naziv:

stručni prvostupnik inženjer građevinarstva / stručna prvostupnica inženjerka građevinarstvaOpis zvanja /  Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Završetkom preddiplomskog stručnog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje procesa građenja, metoda za projektiranje i dimenzioniranje u području.
 

Opširnije...

Nastavni plan i program


Opširnije...

 
.