Diplomski sveučilišni studij


Uvjeti upisa na studij:

Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, a pod istim uvjetima pravo upisa imaju i strani državljani te osobe bez državljanstva.
Za prijavu na diplomski studijski program preduvjet je završeni preddiplomski (sveučilišni) program na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (sa ukupno 180 ECTS bodova) ili završen preddiplomski studij na nekom od građevinskih fakulteta (sa kojima Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) ili srodnog (tehničkog) studija (sa kojim Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) na kojem je kandidat postigao 180 ECTS bodova.
Izbor pristupnika za upis na diplomski sveučilišni studij obavlja se na temelju uspjeha na prethodnoj razini studija (preddiplomski studij)  te duljini studiranja prethodnog stupnja studija .


Akademski naziv:
magistar inženjer građevinarstva / magistra inženjerka građevinarstva


Opis zvanja:
Završetkom diplomskoga sveučilišnog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje općih fenomena i problema vezanih za građevinarstvo, a posebno za određenu granu građevinarstva (geotehnika, hidrotehnika, inženjersko modeliranje građevina, konstrukcije, prometnice te interdisciplinarno područje urbano inženjerstvo).
 

Opširnije...

Nastavni plan i program i ishodi učenja

Opširnije...

Smjerovi Diplomskog svuečilišnog studija

►   Prezentacija smjerova

 
.