Nastavni plan i program i ishodi učenja

 
NASTAVNI PLAN I PROGRAM S ISHODIMA UČENJA
(izvodi se od ak.god. 2018./2019.):
HR EN
     
     
 
     
Arhiva nastavnih planova i programa:    
     
od ak.god. 2017./2018. do 2018./2019.  HR EN
     
od ak.god. 2016./2017. do 2017./2018.  HR EN
     
od ak.god. 2014./2015. do 2015./2016.  HR EN
     
od ak.god. 2012./2013. do 2013./2014.  HR EN
     
od ak.god. 2010./2011. do 2011./2012.  HR EN
     
od ak.god. 2008./2009. do 2009./2010. HR EN
     
NAPOMENA: studijski programi vrijede isključivo unaprijed, tj. student pohađa studij prema programu koji je bio aktualan u trenutku upisa.