Preddiplomski sveučilišni studij

 

Uvjeti upis na studij
Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomski sveučilišni studijski program ima kandidat koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine ili prema uvjetima iz posebnog pravilnika Fakulteta.
Izbor pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena kroz sva četiri razreda i obveznog dijela državne mature) i rezultata obveznog (Matematika) i izbornog (Fizika ili Kemija ili Informatika) dijela državne mature.Akademski naziv:

sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva / sveučilišna prvostupnica inženjerka građevinarstvaOpis zvanja / Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija student stječe osnovne kompetencije za sudjelovanje u projektiranju i dimenzioniranju građevina te temeljna znanja koja mu omogućavaju praćenje diplomskih i kasniji nastavak poslijediplomskih studija građevinarstva i srodnih područja, te različite programe cjeloživotnog obrazovanja.

Opširnije...

Nastavni plan i program i ishodi učenja


Opširnije...

 
.