Prijelazi u 2020./2021. ak. godini

Na Građevinskom fakultetu u Rijeci su, temeljem odluka Fakultetskog vijeća, u 2020./2021. akademskoj godini mogući :

Prijelazi između preddiplomskih studija GF Rijeka

Opširnije...

Popis predmeta koji se mogu priznati pri prijelazu IZMEĐU studija Građevinarstvo na GFRi

►  ODLUKA - Popis predmeta

Prijelazi s drugih srodnih studijskih programa

Opširnije...

 
.