2020./2021.

Upisi u prve godine studija u 2020./2021. akademskoj godini se provode na:


Preddiplomskom sveučilišnom studiju Studijski program Upis na studij
     
Preddiplomskom stručnom studiju Studijski program Upis na studij
     
     
Diplomskom sveučilišnom studiju Studijski program Upis na studij
     
Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Studijski program Upis na studij
     
Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Studijski program Upis na studij


Povjerenstvo za upis na studije u ak. god. 2020./2021.
 
.