Upisi u 2017./2018. ak.god.

Upisi u više godine/semestre studija se provode
 
do 25. rujna 2017. godine
 

(svi studiji i sve godine)

Upute za upise u višu godinu / semestar studija

  1. Provjeriti jesu li evidentirani svi položeni ispiti (ukoliko nisu javiti se u Referadu)
  2. Obaviti upis na Studomatu
  3. Predati u Referadu:
  • Indeks (predaju studenti koji ga imaju),
  • uplatnicu na 350,00 kn – trošak upisa (uključuje trošak osiguranja studenta i trošak nabave zaštitne opreme),
  • uplatnicu za školarinu – oni studenti koji plaćaju studij.
 
 
PODACI ZA UPLATE TROŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE:

IBAN: HR2923600001101407882


poziv na broj:
  • 00  107-JMBAG (za preddiplomski sveučilišni studij)
  • 00  108-JMBAG (za preddiplomski stručni studij)
  • 00  110-JMBAG (za sveučilišni diplomski studij)
  • 00  117-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij)

Zajednički kolegiji

Na mrežnim stranicama Sveučilišta (poveznica) je objavljen popis zajedničkih izbornih kolegija 2017./2018. ak. god.

Upisi u ljetni semestar 2016./2017.


za sve studije i sve godine studija* (vidi napomenu) 

traju
 od 20. do 27. siječnja 2017. g.


Upisi se za sve studente svih studija (osim *) provode putem studomata nakon čega studenti dolaze u Referadu radi potpisa upisnog lista i dostave dokaza o izvršenim uplatama (studenti koji plaćaju studij) - studenti koji imaju indeks donose i indeks.


Svi upisni listovi moraju biti potpisani do 27. siječnja 2017.

Svi dokazi o izvršenim uplatama moraju biti dostavljeni u Referadu do 24. veljače 2017
.Zamolbe koje se odnose na upis ljetnog semestra se podnose u Referadi do 3. veljače 2017.


►  Ograničenje broja po izbornom kolegiju i izvedba nastave u VI semestru 2016./2017. (preddiplomski sveučilišni studij)


NAPOMENA
Studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija koji ove godine upisuju Završni rad i završavaju studij upisuju izborne predmete VI semestra od 17. do 19. siječnja 2017. g. direktno u Referadi, a ne preko studomata (kako bi ostvarili pravo na prednost pri odabiru izbornih predmeta VI semestra).


Svi ostali studenti svih godina preddiplomskog sveučilišnog studija, koji imaju uvjete, upisuju izborne predmete ljetnog semestra prilikom upisa obveznih predmeta, od 20. do 27. siječnja 2017. g. odnosno do popunjenja kvotepreko studomata.


VAŽNO:
Svi studenti završnih godina studija koji imaju "klasične" indekse trebaju svoje indekse čim prije donijeti u Referadu na ovjeru.
    

Produljenje roka za upis

Krajnji rok za upis u 2016./2017. akademsku godinu putem studomata za studente koji su polagali ispite u dodatnim rokovima je

28. rujna 2016. do 23:59.

Zamolbe studenata

Zamolbe studenata vezane za upis u 2016./2017. akademsku godinu zaprimaju se do 27. rujna 2016. do 12:00.

Upisi u 2016./2017. ak.god.

Svi studenti su dužni do 26. rujna 2016. do 23:59 sati obaviti upis godine putem studomata i izvršiti uplate, BEZ OBZIRA NA ZAMOLBE!

Zajednički kolegiji

Na mrežnim stranicama Sveučilišta (poveznica) je objavljen popis zajedničkih izbornih kolegija u 2016./2017. ak. god.

Upisi u 2016./2017. ak.god.

Upisi u više godine/semestre studija se provode
 
od 5. do 26. rujna 2016. godine
 

(svi studiji i sve godine)

NAPOMENA:

 

Studenti su dužni prilikom upisa na studomatu provjeriti odabrane kolegije, prije nego izvrše potvrdu upisa. Nakon upisa na studomatu studenti još jednom potvrđuju upis odabranih kolegija potpisom upisnog lista u Referadi, kada se ujedno jedino mogu reklamirati eventualne pogreške i zvršiti novi upis kolegija.


Studentima će upis u 2016./2017. godinu biti proveden tek nakon zaključivanja upisa u Referadi (potpis upisnog lista i predaja dokaza o izvršenoj uplati). 


NAKNADNE PREPRAVKE UPISNIH LISTOVA I ODABRANIH/UPISANIH KOLEGIJA NEĆE BITI MOGUĆE.