Upisi u ljetni semestar 2018./2019.


za sve studije i sve godine studija* (vidi napomenu) 

traju
 od 14. do 19. prosinca 2018. g.


Upisi se za sve studente svih studija (osim *) provode putem studomata nakon čega studenti dolaze u Referadu radi potpisa upisnog lista  - studenti koji imaju indeks donose i indeks.


Svi upisni listovi moraju biti potpisani do 21. prosinca 2018.


Zamolbe koje se odnose na upis ljetnog semestra se podnose u Referadi do 14. prosinca 2018.


►  Ograničenje broja po izbornom kolegiju i izvedba nastave u VI semestru 2018./2019. (preddiplomski sveučilišni studij)


NAPOMENA
Studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija koji ove godine upisuju Završni rad i završavaju studij upisuju izborne predmete VI semestra od 12. do 13. prosinca 2018. g. direktno u Referadi, a ne preko studomata (kako bi ostvarili pravo na prednost pri odabiru izbornih predmeta VI semestra).


Svi ostali studenti svih godina preddiplomskog sveučilišnog studija, koji imaju uvjete, upisuju izborne predmete ljetnog semestra prilikom upisa obveznih predmeta, od 14. do 19. prosinca 2018. g. odnosno do popunjenja kvotepreko studomata.


Promjena već upisanih izbornih predmeta ljetnog semestra:
Studenti koji su žele promijeniti predmete ljetnog semestra koje su upisali u rujnu 2018. (studenti prvih godina - prvi upis), mogu to učiniti u Referadi (ne putem studomata) od 12. do 17. prosinca 2018.

Upute za upise u višu godinu / semestar studija

  1. Provjeriti jesu li evidentirani svi položeni ispiti (ukoliko nisu javiti se u Referadu)
  2. Obaviti upis na Studomatu
  3. Predati u Referadu:
  • Indeks (predaju studenti koji ga imaju),
  • uplatnicu za trošak upisa (uključuje trošak osiguranja studenta i trašak nabave zaštite opreme - oni studenti koji opremu nisu kupili prošle ak. godine),
  • uplatnicu za školarinu – oni studenti koji plaćaju studij.
 
 
PODACI ZA UPLATE TROŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE:

IBAN: HR2923600001101407882


poziv na broj:
  • 00  107-JMBAG (za preddiplomski sveučilišni studij)
  • 00  108-JMBAG (za preddiplomski stručni studij)
  • 00  110-JMBAG (za sveučilišni diplomski studij)
  • 00  117-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij)

Zajednički kolegiji

Na mrežnim stranicama Sveučilišta (poveznica) je objavljen popis zajedničkih izbornih kolegija 2018./2019. ak. god.