Upis preostalih predmeta (koje nije moguće upisati putem Studomata)

Studenti putem Studomata mogu upisati do 31 ECTS bod u zimskom semestru i samo one predmete za koje imaju položen preduvjet (ukoliko postoji preduvjet za taj predmet).

Postupak za upis više ECTS bodova od onog iznosa ECTS bodova koje student može upisati putem Studomata:
 • ukoliko student želi upisati do 34 ECTS boda - obraća se zamolbom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - zajedno s dokazom o uplati upisnine (i školarine)
 • ukoliko student želi upisati više od 34 ECTS boda - obraća se zamolbom Prodekanici za nastavu i studente - zamolba se dostavlja na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • ukoliko student želi upisati predmet za koji nema preduvjet - obraća se zamolbom predmetnom nastavniku - zamolba se dostavlja na mail nositelja kolegija, a odobrena zamolba na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zajedno s ostalom dokumentacijom (dokaz o uplati i eventualne ostale odobrene zamolbe)

Studenti prvo moraju putem studomata upisati one predmete koje mogu, a tek onda se obraćaju referadi/prodekanici/nastavniku.

Upis predmeta koji se ne mogu upisati putem studomata vrši referada.

Ukoliko student želi upisati više od 31 ECTS boda i ujedno predmet za koji nema preduvjet - obraća se prvo zamolbom predmetnom nastavniku, a potom referadi ili prodekanici za nastavu uz dokaz da je nastavnik odobrio upis predmeta.

Upute za upise u višu godinu / semestar studija

SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET
  
 

Upute za upise u narednu/višu godinu studija
u ak.god. 2020./2021.

 
 
Upisi u ak.god. 2020./2021.  (u naredne/više) godine studija provode se do 25. rujna 2020. (petak) do 12:00 sati – svi studiji i sve godine studija
 

Studenti se upisuju putem Studomata nakon što su im evidentirani rezultati svih ispita koje su prijavili tijekom ak. god. 2019./2020.

Studenti kojima su evidentirani svi rezultati mogu napraviti upis putem Studomata već danas.

Studenti koji su prijavili ispite u rujanskom roku moraju pričekati da nastavnik unese rezultate ispita prije nego obave upis u 2020./2021. ak.god.


 
TIJEK UPISA:
 1. Provjeriti jesu li evidentirani svi položeni ispiti (ukoliko nisu, javiti se predmetnom nastavniku),

 2. Obaviti upis predmeta zimskog semestra 2020./2021. na Studomatu

 3. Dostaviti u Referadu putem maila (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.):

  • dokaz o uplati upisnine za 2020./2021.  ► Odluka

  • dokaz o uplati školarine za 2020./2021. (puni iznos ili prva rata ) – oni studenti koji plaćaju studij  ► Odluka

 

NAPOMENA:

Student se smatra upisanim ako je ispunio sve prethodno navedene obveze.

Ukoliko student koji obavi upis predmeta putem Studomata, ne dostavi dokaz o uplati upisnine (i školarine – oni koji plaćaju studij) do 25. rujna 2020. do 12:00 sati, smatrat će se da je odustao od upisa i bit će mu poništen upis predmeta iz Studomata.
 

U Rijeci, 4. rujna 2020.

                                                                                                           Tajnica Fakulteta
 
                                                                                                          Tanja Malec, dipl.iur.

 
 

PODATCI ZA UPLATE TROŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE:

IBAN: HR2923600001101407882


poziv na broj:
 • 00  107-JMBAG (za preddiplomski sveučilišni studij)
 • 00  108-JMBAG (za preddiplomski stručni studij - izvanredni studenti)
 • 00  109-JMBAG (za preddiplomski stručni studij - redoviti studenti)
 • 00  110-JMBAG (za sveučilišni diplomski studij)
 • 00  117-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij)
 
.