NAKNADNI UPIS U 2019./2020. (više godine/semestri)


►  Upute za naknadni upis u narednu/višu godinu

  
Upisi se provode 27. rujna 2019. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Upute za upise u višu godinu / semestar studija

SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
 
 

Upute za upise u narednu/višu godinu studija
u ak.god. 2019./2020.

 
 
Upisi u ak.god. 2019./2020.  (u naredne/više) godine studija se provode:
 

od 13. rujna (petak) do 25. rujna 2019. (srijeda) do 12:00 sati
(svi studiji i sve godine)

 
 
TIJEK UPISA:

1. Provjeriti jesu li evidentirani svi položeni ispiti (ukoliko nisu, javiti se predmetnom nastavniku),

2. Obaviti upis predmeta zimskog semestra 2019./2020. na Studomatu

3. Predati u Referadu:

  • dokaz o uplati upisnine za 2019./2020. ► Odluka
  • dokaz o uplati školarine za 2019./2020. (puni iznos ili prva rata ) – oni studenti koji plaćaju studij ► Odluka
  • potpisati upisni list za 2019./2020. (u Referadi)
 

NAPOMENA:

Student se smatra upisanim ako je ispunio sve prethodno navedene obveze.

Ukoliko student koji obavi upis predmeta putem Studomata, ne dostavi dokaz o uplati i ne potpiše upisni list do 25. rujna 2019. do 12:00 sati, smatrat će se da je odustao od upisa i bit će mu poništen upis predmeta iz Studomata.
 
 
U Rijeci, 29.8.2019.

  Tajnica Fakulteta

Tanja Malec, dipl.iur.


 
PODACI ZA UPLATE TROŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE:

IBAN: HR2923600001101407882


poziv na broj:
  • 00  107-JMBAG (za preddiplomski sveučilišni studij)
  • 00  108-JMBAG (za preddiplomski stručni studij)
  • 00  110-JMBAG (za sveučilišni diplomski studij)
  • 00  117-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij)

Zajednički kolegiji

Na mrežnim stranicama Sveučilišta (poveznica) je objavljen popis zajedničkih izbornih kolegija 2018./2019. ak. god.