Popis trenutno aktivnih projekata po kategorijama

Aktivni projekti:
 

NAZIV "Multi-scale concrete model with parameter identification (ConcreteMuSclD)"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP 11-2013-9068)
Voditelj projekta Ivica Kožar
Trajanje projekta 1.9.2014. - 31.8.2018.
Budžet 970.000,00 knNAZIV "Configuration-dependent in non-linear finite-element analysis of structures (CANFAS)"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP 11-2013-1631)
Voditelj projekta Gordan Jelenić
Trajanje projekta 1.9.2014. - 31.8.2018.
Budžet 938.478,00 kn

 

NAZIV "Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP 06-2016-4775)
Voditelj projekta Dragan Ribarić
Trajanje projekta 1.3.2017. - 28.2.2021.
Budžet 612.568,00 kn

 

Naziv i oznaka projekta Voditelj projekta Godišnje financiranje Trajanje projekta
Laboratorijska ispitivanja i numeričko modeliranje ponašanja klizišta u flišu Hrvatske i Slovenije Prof. dr. sc.
Željko Arbanas
7.529,00 kn   od 30.03.2016. do 30.03.2018.
Oslabljenje čvrstoća na savijanje i izvijanje karbonskih višeslojnih nanocijevi uslijed popustljivosti veze među slojevima Prof. dr. sc.
Gordan Jelenić
7.529,00 kn   od 30.03.2016. do 30.03.2018.
Hrvatsko – kineski projekt „Eksperimentalno ispitivanje konstrukcija velikih raspona pod utjecajem višestruke pobude oslonaca“ Prof.dr.sc.
Gordan Jelenić
30.000,00 kn od 01.02.2018.
do 01.02.2020.
Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvička jezera Doc.dr.sc. Josip Rubinić 112.271,25 kn od 26.09.2016.
do 25.09.2020.
Anker - šine u kompozitnim betonskim konstrukcijama: eksperimentalno i numeričko istraživanje Prof. dr. sc.
Joško Ožbolt
166.666,66 kn od 23.05.2017.
do 22.05.2020.

 


Istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci:
 


Naziv istraživanja
 
Voditelj istraživačkog tima Odobren iznos u kn Kategorija

Kompleksne dinamičke mreže: teorija i primjene
Prof.dr.sc.
Boris Podobnik
37.845,37  Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija
Izv.prof.dr.sc.
Ivana Štimac Grandić
77.583,00  Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja

Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom
identifikacijom
Prof.dr.sc.
Ivica Kožar
73.798,46  Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja

Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškom području
Prof.dr.sc.
Nevenka Ožanić
68.121,66  Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja

Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla
Prof.dr.sc.
Željko Arbanas
47.306,71  Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja

Ispitivanje vitkih grednih prostornih konstrukcija s naglaskom na validaciju modela
Prof.dr.sc.
Gordan Jelenić
35.953,10  Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Geološki hazard u području Kvarnera

 
Doc.dr.sc.
Igor Ružić
33.114,70  Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima
Prof.dr.sc.
Barbara Karleuša
31.222,43  Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Razvoj konstrukcija povećane pouzdanosti obzirom na potrese
Izv. prof.dr.sc. ž
Mladen Bulić
19.312,49  Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Uspostava sustava odlučivanja baziranog na „performance“ konceptu u upravljanju javnim društvenim objektima
Prof.dr.sc.
Diana Car-Pušić
22.193,54  Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs –povijest, stanje i mogućnosti revitalizacije
Izv.prof.dr.sc.
Nana Palinić
22.707,22  Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području
Prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš 18.922,68  Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Eksperimentalna istraživanja interakcije slane i slatke vode na nizvodnom toku i ušću Rječine
Izv.prof.dr.sc.
Vanja Travaš
18.953,18  Inicijalna potpora za mlađe istraživače

Reformski projekti: 

Arhiva projekata: