Popis trenutno aktivnih projekata po kategorijama

Aktivni projekti:
 

NAZIV "Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP )
Voditelj projekta Željko Arbanas
Trajanje projekta 01.10.2018 - 30.09.2022.
Budžet 994.500,00 KnNAZIV "Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP)
Voditelj projekta Gordan Jelenić
Trajanje projekta 01.01.2019 - 31.12.2022.
Budžet 990.000,00 kn

 

NAZIV "Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP 06-2016-4775)
Voditelj projekta Dragan Ribarić
Trajanje projekta 1.3.2017. - 28.2.2021.
Budžet 612.568,00 kn

 

Naziv i oznaka projekta Voditelj projekta Godišnje financiranje Trajanje projekta
Hrvatsko – kineski projekt „Eksperimentalno ispitivanje konstrukcija velikih raspona pod utjecajem višestruke pobude oslonaca“ Prof.dr.sc.
Gordan Jelenić
30.000,00 kn od 01.02.2018.
do 01.02.2020.
Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvička jezera Doc.dr.sc. Josip Rubinić 112.271,25 kn od 26.09.2016.
do 25.09.2020.
Anker - šine u kompozitnim betonskim konstrukcijama: eksperimentalno i numeričko istraživanje Prof. dr. sc.
Ivica Kožar
166.666,66 kn od 23.05.2017.
do 22.05.2020.
Collisions in rocking multi-body systems – experimental and numerical investigation Doc. dr. sc. Nina Čeh 70.300,00 kn od rujna 2019 do studenog 2019
 

 


UNIRI PROJEKTI:
 


Naziv istraživanja
 
Voditelj istraživačkog tima Odobren iznos u kn Kategorija
Arhitektura mreža kao mehanizam za opisivanje dinamike mozga,
funkcionalnosti u fiziologiji, rapidnu emigraciju, izazove imigracije i nove telekom platforme
Prof. dr. sc. Boris Podobnik 35.344,87 E. Ogledni S3 projekti, 3 i više članova tima
Modeliranje konstrukcija kao sistema s identifikacijom parametara i opterećenja Prof. dr. sc. Ivica Kožar 49.685,43 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Računski i eksperimentalni postupci za određivanje materijalnih parametara Cosseratovog kontinuuma Prof. dr. sc. Gordan Jelenić 46.913,47 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Istraživanje procesa i procjena hazarda od odrona u stijenskoj masi Prof. dr. sc. Željko Arbanas 45.405,83 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškim područjima Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 39.663,38 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Održivo upravljanje rječnim slivom implementacijom inovativnih metodologija, pristupa i alata Prof. dr. sc. Barbara Karleuša 38.916,82 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Poboljšanje proračunskih modela za ocjenu stanja građevinskih konstrukcija Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 29.981,90 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Procjene utjecaja klimatskih promjena na hidrološku stabilnost zaštićenih jezerskih sustava u krškom području Hrvatske Doc. dr. sc. Josip Rubinić 19.831,69 B. Projekti za timove od najmanje 5 članova
Analiza učinaka mjera smanjenja troškova energije i održavanja javnih obrazovnih objekata kroz sustav izvršenja Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić 17.592,63 B. Projekti za timove od najmanje 5 članova
Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i podizanje morske razine Prof. emeritus Čedomir Benac 15.585,28 C. Projekti za timove od najmanje 3 člana
Laboratorijska istraživnja statičkog i cikličkog ponašanja tla pri pokretanju klizišta Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik 14.159,32 C. Projekti za timove od najmanje 3 člana
Prometna infrastruktura u funkciji održive urbane mobilnosti Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš 13.732,74 C. Projekti za timove od najmanje 3 člana
Numeričko i eksperimentalno istraživanje raslojavanja u klizećem modu ovisno o brzini nanošenja opterećenja  Doc.dr.sc. Leo Škec 14.000,00  Inicijalna potpora za mlade istraživače
Međudjelovanje mora i rijeka u kontekstu klimatskih promjena Doc.dr.sc. Nino Krvavica 27.860,00 Inicijalna potpora za mlade istraživače
Analiza stijenske mase i pojava nestabilnosti na kontaktu krša i fliša Doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević 28.000,00 Inicijalna potpora za mlade istraživače

 

Reformski projekti: 

Arhiva projekata: