Popis trenutno aktivnih projekata po kategorijama

Aktivni projekti:
 

NAZIV " Multi-scale concrete model with parameter identification (ConcreteMuSclD)"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP 11-2013-9068)
Voditelj projekta Ivica Kožar
Trajanje projekta 1.9.2014-31.8.2018
Budžet 970.000 knNAZIV "Configuration-dependent in non-linear finite-element analysis of structures (CANFAS)"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP 11-2013-1631)
Voditelj projekta Gordan Jelenić
Trajanje projekta 1.9.2014-31.8.2018
Budžet 938.478 knNAZIV "Življenje-Voda!/Život-Voda!" - ŽIVO
 
Projektni program/odobrio EFRR, OP SLO-HR 2007-2013
Voditelj projekta Josip Rubinić
Trajanje projekta 1.1.2014 - 17.9.2015.
Budžet 557.647,47 eura (ukupno); GF - 63.426,89 eura


 

 
NAZIV   "Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region“ – DRINKADRIA
Projektni program/ odobrio IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME
2007 -2013
Voditelj projekta Barbara Karleuša
Trajanje projekta 29 mjeseci
Budžet  159.000,00 eura 


 

NAZIV  CEEStructHealth - Centre of Excellence for Structural Health
 
Projektni program/ odobrio EU IPA III C PROGRAMME
Voditelj projekta Ivica Kožar
Trajanje projekta 24 mjeseca
Budžet  161.217,83 eura (ukupno)


 

NAZIV  Evidence based characterisation of dynamic sensitivity for multiblock structures – computational simulation and experimental validation
 
Projektni program/ odobrio UNITY THROUGH KNOWLEDGE FUND
Voditelj projekta Nenad Bićanić
Trajanje projekta 24 mjeseca
Budžet  1 521 397,00 kn (ukupno)

 


Istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci:
 


Naziv istraživanja
 
Voditelj istraživačkog tima Odobren iznos Kategorija

Kompleksne dinamičke mreže: teorija i primjene
 
Prof.dr.sc. Boris Podobnik 40.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3
istraživača

Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija 
Prof.dr.sc. Nenad Bićanić 82.000,00 kn Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja
Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom identifikacijom Prof.dr.sc. Ivica Kožar 78.000,00 kn Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja
Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškom području Prof.dr.sc. Nevenka Ožanić 72.000,00 kn Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja
Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla Prof.dr.sc. Željko Arbanas 50.000,00 kn Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja

Ispitivanje vitkih grednih prostornih konstrukcija s naglaskom na validaciju modela
Prof.dr.sc. Gordan Jelenić 38.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Geološki hazard u području Kvarnera
 
Prof.dr.sc. Čedomir Benac 35.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača
Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima Prof.dr.sc. Barbara Karleuša 33.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Istraživanje ponašanja karbonatnih stijena s ciljem dokazivanja trilinearnog kriterija čvrstoće
Prof.dr.sc. Ivan Vrkljan 20.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Razvoj konstrukcija povećane pouzdanosti obzirom na potrese
 
Prof.dr.sc. Mehmed Čaušević 28.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača
Uspostava sustava odlučivanja baziranog na „performance“ konceptu u upravljanju javnim društvenim objektima Prof.dr.sc. Diana Car-Pušić 26.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača
Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs –povijest, stanje i mogućnosti revitalizacije Prof.dr.sc. Nana Palinić 24.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području
 
Prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš 20.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Reformski projekti:

Praćenje i unaprjeđenje kvalitete studiranja
Ishodi učenja u obrazovanju građevinskih inženjera - IGI


 

Arhiva projekata:

Unapređivanje točnosti nelinearnih grednih elemenata s neograničenim 3D rotacijama
Numerički 3D kemo-higro-termo-mehanički model betona
Istraživanje dugosežnih korelacija i stohastično modeliranje na nivou stanice
Razvoj konstrukcija povećane pouzdanosti obzirom na potrese
Procjena, umanjivanje i upravljanje geološkim hazardom u području Kvarnera
Fleksibilne duge konstrukcije: nelinearno modeliranje s vizualizacijom
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu
Mehanizmi sloma i modeli ponašanja inovativnih veza u drvenim konstrukcijama
HDM-4 i njegova prilagodba za korištenje u sustavu gospodarenja kolnicima
Hidrološka istraživanja u okviru EU projekta CC-WaterS
Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia