Popis trenutno aktivnih projekata po kategorijama

Aktivni projekti:
 

NAZIV "Multi-scale concrete model with parameter identification (ConcreteMuSclD)"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP 11-2013-9068)
Voditelj projekta Ivica Kožar
Trajanje projekta 1.9.2014. - 31.8.2018.
Budžet 970.000,00 knNAZIV "Configuration-dependent in non-linear finite-element analysis of structures (CANFAS)"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP 11-2013-1631)
Voditelj projekta Gordan Jelenić
Trajanje projekta 1.9.2014. - 31.8.2018.
Budžet 938.478,00 kn

 

NAZIV "Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije"
Projektni program/odobrio Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti (IP 06-2016-4775)
Voditelj projekta Dragan Ribarić
Trajanje projekta 1.3.2017. - 28.2.2021.
Budžet 612.568,00 kn

 

Naziv i oznaka projekta Voditelj projekta Godišnje financiranje Trajanje projekta
Laboratorijska ispitivanja i numeričko modeliranje ponašanja klizišta u flišu Hrvatske i Slovenije prof. dr. sc.
Željko Arbanas
7529,00 kn   od 30.03.2016. do 30.03.2018.
Oslabljenje čvrstoća na savijanje i izvijanje karbonskih višeslojnih nanocijevi uslijed popustljivosti veze među slojevima prof. dr. sc.
Gordan Jelenić
7529,00 kn   od 30.03.2016. do 30.03.2018.

 


Istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci:
 


Naziv istraživanja
 
Voditelj istraživačkog tima Odobren iznos Kategorija

Kompleksne dinamičke mreže: teorija i primjene
 
Prof.dr.sc. Boris Podobnik 40.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3
istraživača

Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija 
Izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić 82.000,00 kn Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja
Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom identifikacijom Prof.dr.sc. Ivica Kožar 78.000,00 kn Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja
Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškom području Prof.dr.sc. Nevenka Ožanić 72.000,00 kn Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja
Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla Prof.dr.sc. Željko Arbanas 50.000,00 kn Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja
Ispitivanje vitkih grednih prostornih konstrukcija s naglaskom na validaciju modela Prof.dr.sc. Gordan Jelenić 38.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Geološki hazard u području Kvarnera
 
Doc.dr.sc. Igor Ružić 35.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača
Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima Prof.dr.sc. Barbara Karleuša 33.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Razvoj konstrukcija povećane pouzdanosti obzirom na potrese
Prof.dr.sc. Mehmed Čaušević 28.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača
Uspostava sustava odlučivanja baziranog na „performance“ konceptu u upravljanju javnim društvenim objektima Prof.dr.sc. Diana Car-Pušić 26.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača
Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs –povijest, stanje i mogućnosti revitalizacije Prof.dr.sc. Nana Palinić 24.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača

Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području
Prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš 20.000,00 kn Potpore za istraživačke timova od najmanje 3 istraživača
Eksperimentalna istraživanja interakcije slane i slatke vode na nizvodnom toku i ušću Rječine Izv.prof.dr.sc. Vanja Travaš 20.000,00 kn Inicijalna potpora za mlađe istraživače

Reformski projekti:

Praćenje i unaprjeđenje kvalitete studiranja
Ishodi učenja u obrazovanju građevinskih inženjera - IGI


 

Arhiva projekata:

Unapređivanje točnosti nelinearnih grednih elemenata s neograničenim 3D rotacijama
Numerički 3D kemo-higro-termo-mehanički model betona
Istraživanje dugosežnih korelacija i stohastično modeliranje na nivou stanice
Razvoj konstrukcija povećane pouzdanosti obzirom na potrese
Procjena, umanjivanje i upravljanje geološkim hazardom u području Kvarnera
Fleksibilne duge konstrukcije: nelinearno modeliranje s vizualizacijom
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu
Mehanizmi sloma i modeli ponašanja inovativnih veza u drvenim konstrukcijama
HDM-4 i njegova prilagodba za korištenje u sustavu gospodarenja kolnicima
Hidrološka istraživanja u okviru EU projekta CC-WaterS
Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia
 

 

     
  prof. dr. sc.
Željko Arbanas