Katalog opreme

Katalog opreme objedinjava laboratorijsku i terensku opremu Građevinskog fakulteta u Rijeci, koja se koristi u svrhu provedbe znanstvenoistraživačkih aktivnosti, istraživačkih aktivnosti od interesa gospodarskim subjektima, te u svrhu nastavnih aktivnosti.

Najveći dio opreme objedinjene u ovom katalogu nabavljen je u okviru projekta – Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u ukupnom iznosu od 180.182.048,91 kn.

Za svaki pojedini komad opreme se u ovom katalogu prilažu osnovne informacije, te kontakt osoba koja na upit zainteresirane strane može dostaviti dodatne informacije o toj opremi. Od osnovnih informacije u katalogu se prilažu: kategorija opreme (koja se radi sistematizacije kataloga svrstava u jednu od narednih skupina: mjerni uređaj, uređaj za pripremu uzorka, proizvodni uređaj, ispitni uređaj i ostalo), inventarni broj, fotografija opreme, kratki opis opreme, namjena opreme (koja navodi samo konvencionalno korištenje opreme), tehničke karakteristike (gdje se navode samo one odabrane karakteristike), dodatne informacije (rubrika u kojoj se najčešće navodi mrežna stranica na kojoj je moguće prikupiti još podataka o opremi), godina proizvodnje (tamo gdje je primjenjivo) te izvor financiranja opreme.


Osim u svrhe sistematizacije popisa laboratorijske i terenske opreme katalog ima za cilj olakšati i potaknuti suradnju Građevinskog fakulteta u Rijeci s drugim znanstvenim i gospodarskim subjektima koji u djelokrugu svojih poslovnih aktivnosti imaju potrebu za provedbom laboratorijskih ili terenskih ispitivanja.

Katalog opreme podijeljen je u 5 tematskih cjelina definiranih interesnim područjima laboratorija Građevinskog fakulteta.

Popis laboratorijske opreme:

Prezentacija laboratorijske opreme u sklopu dana Otvorenih vrata Građevinskog fakulteta 2020.

Skip to content