Laboratorij za geotehniku

Voditelj laboratorija:

izv. prof. dr. sc. Vedran Jagodnik

Zaposlenici laboratorija:

Juraj Stella, laborant

Kontakt: laboratorij.geotehnika@gradri.uniri.hr

Oprema laboratorija koristi se u svrhu provedbe znanstveno-istraživačkih aktivnosti, istraživačkih aktivnosti od interesa gospodarskim subjektima, te u svrhu nastavnih aktivnosti. Najveći dio opreme nabavljen je u okviru projekta – Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u ukupnom iznosu od 180.182.048,91 kn, kojem je nositelj Sveučilište u Rijeci, kao središnja obrazovna i istraživačka ustanova u Primorsko-goranskoj županiji. Radi se o najvećem projektu provedenom na Sveučilištu u Rijeci, te jednom od prvih projekata financiranih iz Strukturnih fondova Europske unije u Hrvatskoj općenito.

Mogućnost provedbe slijedećih laboratorijskih ispitivanja:

 • Klasifikacijska ispitivanja (određivanje specifične gustoće, granica tečenja i plastičnosti, granulometrijskog sastava tla (suho i mokro mehaničko prosijavanje te areometriranje))
 • Proctorov uređaj za određivanje optimalne zbijenosti i vlažnosti
 • Ispitivanje stišljivosti i konsolidacije tla
 • Ispitivanje jednoosne i troosne čvrstoće tla i stijena
 • Ispitivanje posmične čvrstoće tla: standardni uređaj za izravno smicanje, napredni uređaj za izravno smicanje sa mogućnosti mjerenja pornih pritisaka te uređaj za prstenasto smicanje 
 • Ispitivanje statičkog i cikličkog ponašanja tla u troosnim uvjetima
 • Ispitivanje tla pri malim deformacijama primjenom rezonantnog stupca i „Bender“ elemenata
 • Terensko ispitivanje: određivanje dinamičkog modula stišljivosti dinamičkom pločom, određivanje horizontalnih pomaka tla inklinometarskom sondom, određivanje razine podzemnih voda

Navedena laboratorijska ispitivanja provode se prema odgovarajućim normama: 

 • Klasifikacija tla: CEN ISO/TS 17892-4:2004/AC, HRN EN ISO 14688-2:2018
 • Određivanje vlažnosti tla: HRN EN ISO 17892-1:2015
 • Određivanje specifične gustoće: HRN EN ISO 17892-3:2016, ASTM D854-14
 • Granulometrijski sastav tla: HRN EN ISO 17892-4:2016
 • Optimalna zbijenost: ASTM D698-12e2, ASTM D1557-12e1
 • Stišljivost i konsolidacija: HRN EN ISO 17892-5:2017
 • Atterbergove granice: HRS CEN ISO/TS 17892-12:2008
 • Čvrstoća tla: HRN EN ISO 17892-7:2018
 • Izravni posmik: HRS CEN ISO/TS 17892-10:2008


Reference:

Provedena su mjerenja horizontalnih pomaka inklinometarskom sondom te razine podzemne vode u cilju praćenja pomaka saniranog klizišta „Špičunak“

Ispitivanje dinamičkog modula stišljivosti podloge dinamičkom pločom HMP LFGpro

Provedena su mjerenja horizontalnih pomaka inklinometarskom sondom u cilju praćenja pomaka na Županijskoj cesti 5032 kraj naselja Vela Voda

Analiza količine i granulometrijskog sastava materijala u sporim bazenima

Laboratorijsko ispitivanje uzoraka nusprodukta kamenoloma

Skip to content