Laboratorij za prometnice

Voditelj laboratorija:

Marijana Cuculić, dipl.ing.građ.

Zaposlenici laboratorija:

Emanuel Ban, viši laborant

Kontakt: laboratorij.prometnice@gradri.uniri.hr

Oprema laboratorija koristi se u svrhu provedbe znanstveno-istraživačkih aktivnosti, istraživačkih aktivnosti od interesa gospodarskim subjektima, te nastavnih aktivnosti. Najveći dio opreme nabavljen je u okviru projekta – Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u ukupnom iznosu od 180.182.048,91 kn, kojem je nositelj Sveučilište u Rijeci, kao središnja obrazovna i istraživačka ustanova u Primorsko-goranskoj županiji. Radi se o najvećem projektu provedenom na Sveučilištu u Rijeci, te jednom od prvih projekata financiranih iz Strukturnih fondova Europske unije u Hrvatskoj općenito.

Norme specifikacija bitumenskih mješavina proizvedenih vrućim postupkom predviđaju dva pristupa u postupku specificiranja proizvoda: empirijski pristup  i osnovni (fundamentalni) pristup.

Empirijski pristup, odnosno ispitivanja koja on uključuje, u dugogodišnjoj su praksi u industriji proizvodnje i ugradnje bitumenskih mješavina.  Interpretacija rezultata zainteresiranim je korisnicima razumljiva i u konačnici za takve je rezultate lakše odrediti granične vrijednosti deklariranih svojstava različitih tipova bitumenskih mješavina.

Spoznaje o ponašanju bitumenskih mješavina evoluiraju pa se već u tekstu pojedinih normi specifikacije navode predviđanja da će se u budućnosti, kako će korisnici stjecati iskustva u ispitivanju, dogoditi pomak u široj uporabi osnovnog pristupa.

Laboratorij za prometnice posjeduje opremu za ona ispitivanja koja karakteriziraju osnovni pristup, a to su zamor (HRN EN 12697-24; Dodatak D 4PB-PR; Dodatak E IT-CY) i krutost (HRN EN 12697-26; Dodatak B 4PB-PR; Dodatak C IT-CY) bitumenske mješavine. Ispitivanja je moguće provesti na laboratorijski pripremljenim uzorcima ili na uzorcima iz kolnika.

Prilikom pripreme laboratorijskog uzorka bitumenske mješavine nastoji se simulirati mehanizam ugradnje na gradilištu. Laboratorij za prometnice opremljen je s tri vrste zbijača: udarnim zbijačem (HRN EN 12697-30), kružnim (gyratory) zbijačem (HRN EN 12697-31) i valjkastim zbijačem (HRN EN 12697-33). Norme specifikacije dopuštaju pod određenim uvjetima uporabu različitih tipova zbijača. Ta je sloboda odabira rezultirala različitim pristupima u izradi tehničkih uvjeta u državama Europske unije. Mogućnost da se na jednom mjestu pripreme uzorci na različite načine je ujedno mogućnost da se dragocjena tuđa iskustava primijene na materijale koji se najčešće koriste u Hrvatskoj.

Za potrebe snimanja stanja kolnika i cestovne mreže nabavljen je sustav Hawkeye 2000. Sustav se sastoji od niza uređaja za prikupljanje informacija o ravnosti (IRI), kolotrazima, makroteksturi uz digitalni snimak i GPS pozicioniranje. Sustav se sastoji od grede s pet točkastih lasera s integriranom kamerom za snimanje transverzalnih profila i kolotraga. Ovakav sustav nudi rješenje za jednostavnije i brže prikupljanje podataka o stanju cestovne infrastrukture uz veću sigurnost djelatnika budući da se snimanje vrši pri operativnim brzinama vozila. Budući da je vrijeme izgradnje novih cesta u Republici Hrvatskoj donekle završilo, veliku pažnju trebalo bi posvetiti mjerama monitoringa cestovne mreže i održavanju istih. Cilj ovakvog skupa uređaja je jednostavnost i brzina prikupljanja podataka koji se mogu koristiti u svrhu raznih analiza stanja i planiranje financijskih sredstava za odražavanje cesta. Na ovaj način gospodarenje cestovnom infrastrukturom postaje sistematičnije i lakše.Reference:

Provedena su ispitivanja stanja hvatljivosti betonskih kolničkih konstrukcija u zoni naplatnih postaj¸¸a na Istarskom ipsilonu – AC A8. Mjerenja su provedena uređajem MicroGriptester.

Provedena su ispitivanja trenja površine Helideck-a uređajem MicroGriptester. Plan mjerenja definiran je sukladno standardu CAP 437.

Provedena su ispitivanja progiba kolničke konstrukcije FWD uređajem Grontmij Primax 1500. Mjerenja su vršena na voznom i preticajnom traku.

Provedena je međulaboratorijska usporedba – provjera sposobnosti laboratorija u određivanju sastava bitumenske mješavine prema normama HRN EN 12697-1:2012 Određivanje topivog udjela veziva i – HRN EN 12697-2:2015. Određivanje  granulometrijskog sastava. U međulaboratorijskoj usporedbi sudjelovalo je 16 laboratorija (12 akreditiranih i 4 neakreditirana).

Provedena su ispitivanja površinskih svojstava kolnika na dionici autoceste A9 u  neposrednoj blizini čvora Baderna. Mjerenja su vršena ispitnim vozilom s ugrađenim Hawkeye sustavom mjerenja.

Provedena su ispitivanja površinskih svojstava kolnika na dionici autoceste Arijeka – Zagreb – Orehovica – sv. Kuzam u području čvora Draga. Mjerenja su vršena ispitnim vozilom s ugrađenim Hawkeye sustavom mjerenja.

Provedeno je automatsko brojanje prometa na tri mikrolokacije na državnoj cesti D8. Brojanje prometa vršeno je kontinuirano tijekom 24 sata po stabilnim vremenskim uvjetima.

Provedena je automatsko brojanje prometa na lokaciji raskrižja u centru naselja Viškovo, na presjecištu županijskih cesta Ž5025 i Ž5055.

Provedena je automatsko brojanje prometa na lokaciji raskrižja u centru naselja Viškovo, na presjecištu županijskih cesta Ž5025 i Ž5021.

Provedena je analiza vrijednosti makroteksture i hvatljivosti na definiranim dionicama autocesta A3 i A4 nakon hrapavljenja površine kolnika.

Skip to content