Radno vrijeme Fakulteta

Fakultet je, zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora, zatvoren u periodu od 26. srpnja do 13. kolovoza 2021.

Referada je za studente otvorena do: 23. srpnja 2021. do 13:00 sati.

Od 16. kolovoza 2021. Referada će za studente raditi u redovno radno vrijeme (kao i prije ljetne pauze).

Skip to content