Fakultetsko vijeće

Popis članova fakultetskog vijeća

Prof. dr. sc. Svjetlan Feretić
Prof. dr. sc. Ivica Kožar
Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić
Prof. dr. sc. Boris Podobnik
Prof. dr. sc. Željko Arbanas
Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić 
Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
Prof. dr. sc. Barbara Karleuša
Prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
Prof. dr. sc. Davor Grandić
Prof. dr. sc. Adriana Bjelanović
Prof. dr. sc. Nana Palinić
Izv. prof. dr. sc. Leo Matešić
Izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš
Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić
Izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić
Izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević
Izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić
Izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić
Doc. dr. sc. Leo Škec
Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić
Doc. dr. sc. Paulo Šćulac
Doc. dr. sc. Ivan Marović 
Doc. dr. sc. Goran Volf
Doc. dr. sc. Josip Rubinić
Doc. dr. sc. Igor Ružić
Doc. dr. sc. Iva Mrak
Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik
Doc. dr. sc. Elvis Žic
Doc. dr. sc. Željko Smolčić
Doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić
Doc. dr. sc. Sanja Šurdonja
Doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan
Doc. dr. sc. Natalija Bede 
Doc. dr. sc. Paulina Krolo
Doc. dr. sc. Nina Čeh
Doc. dr. sc. Nino Krvavica
Doc. dr. sc. Teo Mudrić
Doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule
Doc. dr. sc. Bojana Horvat
Doc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj
Filip Horvat, mag. informatol., predstavnik zaposlenika
(Tanja Malec, dipl. iur., zamjenica predstavnika)
Saša Čohar Mančić, v. pred.,  predstavnica nastavnika u nastav. zvanjima
(Dr. sc. Petra Jagodnik, v. pred., zamjenica predstavnice nastavnika u nastav. zvanjima)
Dr. sc. Josip Peranić, predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima
(Jana Puž, mag. ing. arh., zamjenica predstavnika) 
Sara Pajalić, mag.ing.aedif. predstavnica studenata poslijediplomskog studija
(Laura Žiković, mag.ing.aedif., zamjenica predstavnice)
Ivana Pranjić, mag. ing. aedif., predstavnica studenata poslijediplomskog studija
(Tomislav Franković, mag ing. aedif., zamjenik predstavnice)
Matea Vareško, predstavnica studenata
(Sara Loina, zamjenica predstavnice)
Emina Smlatić, predstavnica studenata
(Leona Zajec, zamjenica predstavnice)
Luka Srdoč, predstavnik studenata
(Edi Kačarik, zamjenik predstavnika)
Ivan Sindičić, predstavnik studenata
(Petra Tićak, zamjenica predstavnika)
Ivana Andričević, predstavnica studenata
(Simona Ivić, zamjenica predstavnice)
Matija Tadić, predstavnik studenata
(Luana Škorić, zamjenica predstavnika) 

Skip to content