Skupovi i radionice

Početni koraci za sudjelovanje u EU programima – Founding & Tenders Portal

U sklopu znanstveno – nastavnih susreta na Građevinskom fakultetu, Centar za EU projekte Sveučilišta u Rijeci održat će 24. rujna 2021. godine radionicu Početni koraci za sudjelovanje u EU programima – Founding & Tenders Portal.


My First Conference 2021.

U organizaciji Pomorskog fakulteta u Rijeci zajedno s Građevinskim fakultetom u Rijeci i Tehničkim fakultetom u Rijeci, održat će se 23. rujna 2021. peto izdanje “My First Conference“, konferencije namijenjene doktorandima tehničkih studija. Ideja konferencije je pružiti doktorandima priliku da na engleskom jeziku prezentiraju napredak na svojim istraživanjima, povežu se s kolegama sa srodnih studija. Ove će godine odabrani autori biti pozvani da predaju cjelovite radove časopisima: Engineering Review, Pomorstvo i posebno izdanje „Održivost građevinskih konstrukcija u morskom okolišu“.

Za dodatne informacije o konferenciji pogledajte: http://mfc.com.hr/


Zajednički temelji 2021.

Osmi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti, u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ispred Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta, održava se online od 23. do 24. rujna 2021. Cilj tradicionalnog skupa je upoznavanje mladih znanstvenika s građevinskih fakulteta te promicanje građevinske i njoj srodnih struka. Više informacija možete pronaći na web stranici skupa.


Predavanja u organizaciji Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Na online predavanju u organizaciji Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u srijedu, 14. srpnja 2021. predstavljeni su rezultati projekta Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije (PGŽ) zbog podizanja razine mora koji se odvija u suradnji Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Predavanje su održali doc. dr. sc. Igor Ružić, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Vedrana Petrović, mag. oec. spec., JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ.


3. okrugli stol projekta PRI-MJER „Primjena karata podložnosti odronima u upravljanju prometnicama“

Građevinski fakultet u Rijeci organizirao je u petak 28. svibnja 2021. godine Treći okrugli stol na temu klizišta i odrona u dokumentaciji vezanoj za gradnju prometne infrastrukture (željeznice, ceste) u fazi održavanja. Svrha okruglog stola je analiza potreba od strane korisnika karata odrona i klizišta na stijenskim pokosima uz prometnice. Okrugli stol pozvao je potencijalne korisnike na diskusiju sa znanstvenicima o planiranoj upotrebi karata podložnosti na odronjavanje na dionicama cesta/željezničkih pruga te karata ugroženosti od odrona dionica cesta/ž. pruga kao alata za razvoj mjera za prilagodbu klimatskim promjenama.

Na web stranici projekta www.pri-mjer.hr objavljeni su najvažniji podaci o planiranim istraživanjima, pilot područjima i rezultatima projekta (alati, mjere), kao i informativni video projekta.

U skladu s preporukama i mjerama HZJZ-a i Nacionalnog stožera, broj sudionika na on-site događaju bio je ograničen na predviđene dionike projekta s pozivima.


My First Conference 2020.

Konferencija je namijenjena isključivo doktorskim studentima i ambicioznim studentima diplomskog studija koji se mogu prijaviti sa svojim radovima unutar tematike inženjerstva i tehnologije. 2020. godine je u jeku COVID pandemije organizirana online na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Više o konferenciji možete pogledati na web stranici.


H2020 Marie Skłodowska-Curie actions workshop for young researchers in cultural heritage

H2020 Marie Skłodowska-Curie actions workshop for young researchers in cultural heritage održala se kao uvod u HERItage konferenciju „The Role of Cultural Heritage in Socio-Economic Development and Preservation of Democratic Values – HERItage” planiranu originalno u Opatiji od 11. – 13. ožujka 2020. godine, a uslijed globalnih epidemioloških kretanja prebačena u online okružje. Ciljna skupina radionice su doktorandi i mladi istraživači iz područja vezanih za kulturnu baštinu.

Na radionici je kao jedan od predavača sudjelovao naš doc.dr.sc. Leo Škec kao dobitnik prestižnog financiranja MSCA Individual Fellowships „Modelling mixed-mode rate-dependent delamination in layered structures using geometrically nonlinear beam finite elements“.


Upotreba superračunalnih resursa UNIRI – BURA

U cilju promocije upotrebe HPC resursa BURA na Sveučilištu i intenziviranja upotrebe zajedničkog komercijalne kampus licence ALTAIR Hyperworks održana je prezentacija superračunalnih resursa Sveučilišta u Rijeci – BURA i instaliranog softvera te i hands-on radionica. Na predavanju su pokazane karakteristike superračunala BURA, trenutno dostupan softver te sažet način pristupa superračunalu za znanstvenike UNIRI. Na stranici Centra za napredno računanje i modeliranje UNIRI www.hpc.uniri.hr moguće je naći informacije i zatražiti pristup superračunalu.


Poticaj prijavljivanju znanstvenoistraživačkih projekata, internacionalizaciji i znanstvenoj izvrsnosti

Program je organiziran u sklopu znanstveno nastavnih susreta petkom na Građevinskom fakultetu u Rijeci s ciljem prenošenja iskustava prijavljivanja i provođenja različitih znanstvenoistraživačkih projekata i projekata koji su se provodili u suradnji s gospodarskom zajednicom. Program se izvodio od studenog 2019. godine do travnja 2020. godine., a održana su sljedeća predavanja:

 • prof.dr.sc. Barbara Karleuša – Iskustva provedbe projekta DRINKADRIA u okviru IPA ADRIATIC CBC i projekta SWARM u okviru ERASMUS+ programa
 • Centar za EU projekte Sveučilišta u Rijeci – Uvod u EU projekte
 • izv. prof.dr.sc. Dragan Ribarić -Prijava HRZZ projekta ASDEL 2016. i projekata karijera mladih istraživača 2018.
 • doc.dr.sc. Nino Krvavica- Iskustvo prijave HRZZ uspostavnog projekta
 • doc.dr.sc. Leo Škec- Iskustvo prijave i provedbe MSCA individualnog projekta
 • prof.dr.sc. Gordan Jelenić- Pregled iskustva prijavljivanja različitih projekata i EU projekt THREAD
 • prof.dr.sc. Ivica Kožar- Procjena zdravlja konstrukcija u IPA3 projektu CEEStructHealth
 • doc. dr. sc. Igor Ružić-Provođenje stručno-znanstvenih projekata u zajednici
 • prof. Martin Arnold, Martin Luther University Halle-Wittenberg Institute of Mathematics- Horizon 2020 MSCA ITN project THREAD – Coordinator’s perspective
 • doc.dr.sc. Nina Čeh & doc.dr.sc. Edita Papa Dukić- Kako prijaviti (ne)uspješni bilateralni projekt
 • prof.dr.sc. Nevenka Ožanić- Prijava, provedba i nadzor EU infrastrukturnih fondova

Predblagdanski kampus 2019.

Program predblagdanskih događanja na Kampusu Sveučilišta u Rijeci u kojem je sudjelovao i Građevinski fakultet nalazi se na poveznici.


The 3rd Summer School of Computational Fluid Dynamics

Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u sklopu CEEPUS mreže pod nazivom „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD (CIII-RS-1012-04-1819)“ od 5. do 10. srpnja 2019. održana je treća po redu ljetna škola pod nazivom “The 3rd Summer School of Computational Fluid Dynamics”. Ljetna škola, na kojoj je sudjelovalo 11 studenata (tri studentice s Građevinskog fakulteta u Rijeci), 6 predavača (između kojih i doc.dr.sc. Elvis Žic s Građevinskog fakulteta u Rijeci), te 3 asistenta doktoranda s Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, organizirana je od strane Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu (Izv.prof.dr.sc. Siniša Bikić kao koordinator cjelokupne mreže) i Građevinskog fakulteta u Rijeci (kao partner CEEPUS mreže). Izuzetno uspješna ljetna škola, s interesantnim temama iz područja Računalne dinamike fluida, konstruktivnim raspravama tijekom i nakon samih prezentacija, predstavlja odličnu priliku da se naši studenti i znanstveno-nastavno osoblje upoznaju s novim metodama, istraživanjima i razvojem unutar računalne dinamike fluida. Tijekom ovogodišnjeg sudjelovanja postignut je preliminarni dogovor o mogućnosti organiziranja četvrte po redu međunarodne ljetne škole istoimene tematike na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za dvije godine.

Sudionici ljetne škole „3rd Summer School of Computational Fluid Dynamics“ u Novom Sadu

My First Conference 2019.

12. rujna 2019., na Građevinskom fakultetu u Rijeci, održana je 3. godišnja konferencija za doktorske studente inženjerstva i tehnologije na kojoj se okupilo 27 sudionika. Godišnja konferencija za doktorske studente Tehničkog, Pomorskog i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pod nazivom „My First Conference (MFC)“ ima cilj povezivanja studenata srodnih studija s mogućnošću interdisciplinarne suradnje, unaprjeđenja javnog izlaganja na engleskom jeziku, dobivanja povratne informacije o tekućim istraživanjima od drugih doktorskih studenata, iskusnijih znanstvenika i zainteresirane javnosti. U organizacijskom odboru MFC 2019 bili su doktorski studenti sa sva tri fakulteta: Jug Drobac, Tomislav Franković, Marin Grbac, Ivan Hlača, Ivana Pranjić (GRADRI), Davor Bolf, Zoran Šverko (RITEH), Ivan Panić, Goran Vižentin (PFRI). Pozvano predavanje pod naslovom „Theoretical, numerical and experimental investigation of fracture resistance in adhesive joints“ održao je doc.dr.sc. Leo Škec. Prezentirani radovi objavljeni su u Knjizi sažetaka sa skupa.

Sudionici My First Conference 2019

Zajednički temelji 2019.

Nedugo zatim, u razdoblju od 25. do 27. rujna, na 7. skupu mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti, pod nazivom ”Zajednički temelji” okupilo se 24 sudionika. Skup je započeo u rujnu 2013. godine na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu od kada se održava svake godine. Originalna ideja i cilj skupa je okupljanje i druženje mladih istraživača, odnosno doktoranda i poslijedoktoranata, u svrhu promicanja građevinske i njoj srodnih struka. Takvim okupljanjem potiče se upoznavanje i suradnja među mladim istraživačima, razmjena ideja te, kreiranje snažne i održive mreže suradnika, spremne za znanstveno-istraživačke, profesionalne i društvene izazove budućnosti. Kao i svake godine, u središtu skupa su bila izlaganja radova, popraćena okruglim stolom „Znanost za struku“, obilaskom laboratorija Građevinskog fakulteta u Rijeci i izletom. Pozvano predavanje „Dinamička karakterizacija ljuljanja uređenih blokovskih sustava“ održala je doc.dr.sc. Nina Čeh. Radovi sudionika predstavljeni su 15 minutnim prezentacijama i objavljeni u Zborniku radova skupa. U organizaciji su sudjelovali Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta i Građevinski fakultet u Rijeci (Laura Žiković, Martina Šopić, Sara Pajalić, Anton Bogdanić, Ksenija Tijanić i izv. prof. dr.sc. Vanja Travaš). Sudionici skupa bili su smješteni u studentskom naselju Trsat. Na zatvaranju su dodijeljene nagrade za najbolju prezentaciju i najbolji rad, a skup je završio izletom u nacionalni park Brijuni.

Sudionici skupa „Zajednički temelji 2019“ na Građevinskom fakultetu u Rijeci

SWARM radionica

Jedna od značajnijih, uspješno okončanih, aktivnosti Građevinskog fakulteta u Rijeci, bila je i organizacija trodnevne edukacije za nastavnike visokoškolskih institucija Zapadnog Balkana i sastanka svih projektnih partnera u periodu od 18. do 20. rujna 2019. Navedene aktivnosti organizirane su u zgradi Građevinskog fakulteta u Rijeci, unutar projekta pod nazivom Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM) financiranog kroz program ERASMUS+ KA2 – Strateška partnerstva za inovacije i razmjenu dobrih praksi  – Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja. Nakon uvodnog pozdrava sudionika od strane dekanice Građevinskog fakulteta u Rijeci izv. prof. dr. sc Ivane Štimac Grandić i voditeljice SWARM projektnog tima prof. dr. sc. Barbare Karleuše, nastavio se bogat trodnevni program predavanja i radionica. Projekt SWARM započeo je 15. studenog 2018., a realizirat će se kroz tri godine, uz sudjelovanje 14 projektnih partnera, jedan od kojih je i Građevinski fakultet u Rijeci: Cilj projekta SWARM je unaprjeđenje obrazovanja stručnjaka za upravljanje vodnim resursima na Zapadnom Balkanu u skladu s nacionalnim i EU politikama. Specifični ciljevi projekta su: unaprjeđenje razine kompetencija i vještina u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana te razvoj novih i inovativnih diplomskih studijskih programa u području upravljanja vodnim resursima u skladu s Bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima; osmišljavanje i implementacija sedam novih suvremenih laboratorija na visokim učilištima Zapadnog Balkana u suradnji s projektnim partnerima iz EU i Norveške, te razvoj i implementacija programa cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka vodnog sektora u skladu s Okvirnom direktivom o vodama EU.

Sudionici sastanaka SWARM projekta
Skip to content