Stručni diplomski studij

Smjer: Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi

Pravo prijave za upis na stručni diplomski studij imaju kandidati sa završenim sveučilišnim priojediplomskim studijem ili stručnim prijediplomskim studijem na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (s ukupno 180 ECTS bodova) ili završenim sveučilišnim ili stručnim prijediplomskim studijem na nekom od građevinskih fakulteta (s kojima Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) ili srodnim (tehničkim) studijem (sa kojim Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) na kojemu je kandidat postigao 180 ECTS bodova ili prema pravilniku Fakulteta.

Pravo prijave na studij imaju i kandidati koji su na Građevinskom fakultetu u Rijeci završili stručni studij u trajanju od VI semestara te kandidati koji su istovjetni (s razlikom u programu do 30%) studij završili na drugom visokom učilištu u republici Hrvatskoj ili drugdje. Pravo prijave imaju pod jednakim uvjetima državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva.

Pristupnicima se ovisno o prethodno završenom studiju i stečenim kompetencijama prema potrebi može odrediti polaganje razlikovnih ispita predmeta stručnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci: Opskrba vodom i kanalizacija, Ceste, Osnove projektiranja I, Ekonomika građenja i Građevinska regulativa. Razlikovne ispite pristupnici su obvezni položiti prije prijave na natječaj.

Odabir kandidata se vrši prema prosječnoj ocjeni postignutoj na prethodnom stupnju obrazovanja, a prema potrebi i organiziranjem klasifikacijskog ispita.

  • magistar inženjer građevinarstva / magistra inženjerka građevinarstva (mag. ing. aedif.)

Završetkom stručnog diplomskog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje i rješavanje problema u određenom, užem području građevinarstva. Osposobljen je za sudjelovanje u planiranju i održavanju građevinskih objekata i komunalnih sustava s naglaskom na specifičnosti graditeljstva u priobalju.
Student-ica stječe sposobnost definiranja i rješavanja problema na području uže specijalizacije.
Cilj je studija osposobiti studente i postojeći građevinski kadar za procjenu projekata i izvedbe radova u priobalju u cilju očuvanja autohtonih graditeljskih vrijednosti sjevernog Jadrana, Istre i hrvatskog priobalja uopće.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM S ISHODIMA UČENJA
(izvodi se od ak.god. 2022./2023.):
HR 
ISHODI UČENJAHR
Arhiva nastavnih planova i programa:  
od ak.god. 2020./2021. do 2021./2022. HR
od ak.god. 2018./2019. do 2019./2020. HR
od ak.god. 2016./2017. do 2017./2018.HR 
od ak.god. 2010./2011. do 2016./2017.HR 
od ak.god. 2005./2006. do 2009./2010.HREN
NAPOMENA: studijski programi vrijede isključivo unaprijed, tj. student pohađa studij prema programu koji je bio aktualan u trenutku upisa.

Termini ispita i kolokvija nalaze se u Rasporedu sati i na Studomatu.

Izvedbeni plan

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
Adam Butigan, dipl. ing. građ.doc. dr. sc. Bojana HorvatGIS i baze komunalnih podataka
izv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurkovićizv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar-JurkovićPlaniranje u urbanom prostoru i komunalna infrastruktura
doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule doc. dr. sc. Ivana Sušanj ČulePrirodne osnove vodnih pojava u priobalju
Saša Čohar Mančić, v. pred.Saša Čohar Mančić, prof.v. pred.Engleski jezik za inženjere
izv. prof. dr. sc. Igor Ružić izv. prof. dr. sc. Igor RužićObalne građevine
doc. dr. sc. Elvis Žicdoc. dr. sc. Elvis ŽicOsnove kondicioniranja pitkih i pročišćavanja otpadnih voda
Marko Franković, dipl. ing. arh. Marko Franković, dipl. ing. arh.Projektiranje u visokogradnji

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljašprof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
Mirna Klobučar, mag. ing. aedif.
Gradske ceste i čvorišta
izv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar Jurkovićizv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar JurkovićProcjena utjecaja na okoliš
izv. prof. dr. sc. Željko Boneta izv. prof. dr. sc. Željko BonetaSociologija urbanih prostora
prof. dr. sc. Diana Car-Pušićdr. sc. Ksenija Tijamić Štrok, mag.ing. aedif.Upravljanje projektima
izv. prof. dr. sc. Igor Ružićizv. prof. dr. sc. Igor RužićHidrotehničke građevine urbanih područja
Bojan Bilić, v. pred.Bojan Bilić, v. pred.Razvoj urbanih prostora
izv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar Jurkovićizv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar JurkovićZbrinjavanje otpada

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Iva Mrak
dr.sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh.
dr.sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh. Graditeljstvo u turizmu
izv. prof. dr. sc. Igor Ružićizv. prof. dr. sc. Nino KrvavicaGradnja marina i obala
Bojan Bilić, v. pred.Bojan Bilić, v. pred.Javne zgrade i prostori
mr. sc. Ines Radošević Medvidovićmr. sc. Ines Radošević MedvidovićOdabrana poglavlja inženjerske matematike
Rosanda Ivetić Salopek, mag.ing.aedif. Rosanda Ivetić Salopek, mag.ing.aedif.Održavanje građevina
dr. sc. Marijana Cuculić, v. pred.dr. sc. Marijana Cuculić, v. pred.Prometna infrastruktura
prof. dr. sc. Nevenka Ožanićprof. dr. sc. Nevenka OžanićRevitalizacija vodotoka

Ljetni semestar

Diplomski rad
izv. prof. dr. sc. Iva Mrak
dr. sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh.
dr. sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh. Industrijska graditeljska baština
dr. sc. Marijana Cuculić, v. pred.Marijana Cuculić, v. pred.Gospodarenje kolnicima
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš Sigurnost cestovnog prometa
Skip to content